Sekter ska inte få driva skolor
Ska vem som helst få starta skola? Ska personer som ser datorer som "djävulens påfund" och som tycker att flickor inte ska få högre utbildning än grundskola ges rätten att undervisa barn? En överväldigande majoritet i Sverige skulle nog instinktivt svara nej på dessa frågor. Men ändå är det precis vad som skett.

De "regler" jag nämner i förra stycket är inget påhitt. De är tagna från boken "Sektens sekt", skriven av Christer Nilsson, tidigare medlem i Plymouthbröderna - ett kristet samfund som så långt som möjligt försöker isolera sig från samhället. Plymouthbröderna fick nyligen klartecken från länsrätten att starta friskola i Långaryd i Småland.

Vilka är då Plymouthbröderna? Christer Nilsson hoppade av, och berättade om sina upplevelser i bokform. Bland annat skriver han att preventivmedel är förbjudna och att radio och TV inte tillåts i hemmet. Den som bryter mot reglerna blir socialt utesluten. Bröderna lever efter de normer som gäller för församlingen och lyder i första hand under Guds lag.

Det som står i Bibeln är Guds ord och det följer man. Först därefter lyder man under Sveriges lag. Kvinnans plats är i hemmet och mannens roll är att försörja kvinnan och de barn hon fött honom. Mannen är familjens överhuvud och talar i kvinnans sak. Medlemmarna i Plymouthbröderna får inte heller bo i samma hus som de "orena" - det vill säga de som inte är medlemmar av samfundet. Och nu ska detta samfund alltså få tillstånd att undervisa barn. I Sverige, år 2007.

Beslutet oroar mig djupt. Jag har mycket svårt att se att barn skulle få en allsidig undervisning i en sådan miljö. Tidigare när samfundet har sökt tillstånd har de fått avslag med motiveringen att de inte "kommer att leva upp till de krav på öppenhet som ställs på en fristående skola" (Skolverkets yttrande 2005-06-17).

Jag har väldigt svårt att se vad som skett som gör att de skulle leva upp till dessa krav i dag. Men nu är beslutet fattat, och då kvarstår inget annat än att ta politiska initiativ. Nämligen en skärpning av skollagen. Jag kommer därför att ta ett utskottsinitiativ i höst när riksdagen öppnar för att skärpa skollagen när det gäller konfessionella friskolor. Nu är det upp till övriga partier att ta ställning.

Hittills har tystnaden varit skolminister Jan Björklunds mest framstående kännetecken i denna fråga. Han har svajat på målet och pratat om att "strama" åt skollagen. I höst kommer möjligheten att finnas. Det är dags för folkpartiet att visa färg.

Kommer de att stödja detta initiativ? Eller är det så att kristdemokraterna styr och ställer i regeringen när det gäller religiösa friskolor? Låt mig ge ett exempel på varför man kan tro att det är så. I ett yttrande på kristdemokraternas kongress kunde man läsa att kristdemokraterna måste bevaka dessa frågor, eftersom "folkpartiet, som ansvarar för utbildningsfrågorna i regeringen, ibland uppvisar oroväckande tendenser att ifrågasätta exempelvis religiösa friskolor". Regeringen verkar inte gå i takt, för att uttrycka det milt.

Min enkla fråga till Jan Björklund blir därför: Vad avser du att göra för att hindra att samfund av typen Plymouthbröderna får tillstånd att starta och driva skolor i Sverige?

Marie Granlund (s)
Vice ordförande riksdagens utbildningsutskott, samt ordförande i socialdemokraternas rådslagsgrupp skola

Artikel publicerad i Sundsvalls tidning 20070804

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut