Sex punkter för en ny dataspelspolitik

Luciano Astudillo presenterade på tisdagen rapporten Investera i dataspelsindustrin som band annat innehåller ett sexpunktsprogram.

 

1. Tillsätt en arbetsgrupp för dataspel

Vi vill inleda en dialog med branschen i syfte att identifiera styrkor och möjligheter för branschen, genom att tillsätta en arbetsgrupp. Därefter kommer arbetsgruppen genom personliga möten, arbetsplatsbesök och deltagande vid branschens olika arrangemang tillsammans presentera resultatet i en egen rapport med sikte att kunna ta med dessa förslag tillbaka till socialdemokratiska riksdagsgruppen.

 

2. Ta dataspelsbranschen på allvar

Dataspelsbranschen ger jobb, exportintäkter och driver på den tekniska utvecklingen. Branschen kan också komma att spela en större roll i till exempel utbildning och vård än idag. För att utveckla denna potential vill vi nu ta ett helhetsgrepp på branschen utifrån såväl ett jobbskapande som kulturellt perspektiv.

 

3. Utbildning

Vi vill se över utbudet av och dimensioneringen av utbildningsplatserna för dataspelsutveckling på högskolan/universitet och KY. Vill vi göra detta i samarbete med branschen. Dessutom vill vi se över kvaliteten på dessa utbildningar. Vi vill också se över om det behövs utbildningssatsningar på högre nivå – till exempel fler forskare eller doktorander.

 

4. Ny professur

Vi vill överväga om det behövs införas en ytterligare en professur i dataspelsutveckling utöver den som idag finns på BTH (Blekinges Tekniska Högskola).

 

5. En näringspolitik för upplevelseindustrin

Vi vill utarbeta en ett framtidsprogram för kreativa branscher tillsammans med den breda upplevelseindustrin, där även dataspelsindustrin ingår. Vi vill investera 60 miljoner mer i ökat exportstöd till småföretag. För att ge småföretag möjligheten att växa genom innovativa varor och tjänster vill vi öka anslaget till Forska & Väx med 100 miljoner, huvudsakligen till småföretag inom den högproduktiva tjänstesektorn och miljöteknikbranschen.

 

6. Dataspelsbranschen och kulturen

Inom ramen för kulturpolitiken vill vi uppmärksamma dataspelens roll i kulturen: exempelvis skulle vi vilja belysa möjligheten till översättningsstöd. Vi vill även se över Medierådets upplysningsarbete om dataspel och hur Kulturrådet arbetar med dataspel som kulturyttring.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut