Självklart ska föräldrar med obekväm arbetstid ha möjlighet till barnomsorg


Marie Granlund, skolpolitisk talesperson för socialdemokraterna, uttalar sig med anledning av att endast hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid.

-Det är självklart att föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid ska ha möjlighet till barnomsorg. Detta är i enlighet med den socialdemokratiska arbetslinjen.

-Vi är beredda att ta initiativ till en skärpt lagstiftning som verkligen garanterar alla föräldrar rätt till barnomsorg oavsett vilka arbetstider man har.
Redan under vår regeringstid förbereddes en sådan lagstiftning. Verkligheten visar att behoven är stora. Vi förutsätter att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder.

Mer information:

Carin Larsson
Pressekreterare
08-786 47 82
070-677 07 12
carin.larsson@riksdagen.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut