Sju punkter för en bättre framtid i förorten


Under sitt tal i Botkyrka presenterade Mona Sahlin sju punkter för att stärka och modernisera förorten.

  • Jobben. En utbyggnad av nystartsjobben för att ge de som står allra längst bort från arbetsmarknaden chans till ett riktigt jobb. Stimulanser för att få fler företag att etablera sig i förorten.

  • Våra äldre. Se till att alla våra äldre får rätt till en bra vård och omsorg på sitt eget hemspråk.

  • Fler lärare och vuxna i skolan. Alla barn ska ha rätt till läxläsningshjälp. Resurser ska riktas till elever som har det allra svårast i skolan.

  • En trygg fritid. Det ska finnas ett ungdomens hus eller andra platser för barn och ungdomar att träffas på efter skolan utan att de ska behöva ha med sig plånboken. Fler poliser, vuxna och belysning ute på gatorna för en ökad trygghet.

  • Miljö och hållbar utveckling.  Satsningarna på att rusta upp miljonprogrammens bostäder ska ske på ett miljövänligt och resurseffektivt sätt. Målet är att halvera förortens energiförbrukning på sex år.

  • Utbyggnad av kollektivtrafiken. Trängselavgifterna ska användas till att bygga ut lokaltrafiken och öka tillgängligheten till våra förorter. Och inte bara till fler vägar som de borgerliga nu satsar alla pengar på.

  • Demokrati. Sätta ett ansikte på makten, minska avståndet mellan politiken och människor som bor och lever i förorten. Ge makt till de ekonomiskt maktlösa och rätten att påverka sitt eget liv.

Mona Sahlin med rosbukett. Foto: Charlotta Ulvenlöv

Mona Sahlin med rosbukett efter avslutat tal.

Dogge Doggelito uppträder. Foto: Charlotta Ulvenlöv
Dogge Doggelito uppträder.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut