Ska oseriösa företag få dumpa löner och villkor i Sverige och Europa?

 

Öppet brev till:
Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin Stockholm den 21 januari 2009
  

 

I slutet av förra året skrev jag ett öppet brev till dig. Jag uppmanade dig då att lyfta de frågor som väckts i kölvattnet av Lavaldomen och som väckt så mycket oro i Sverige och i Europa, när du träffade dina kollegor i EU.

 

Jag beklagar att du inte har svarat på mitt brev. Men tyvärr var det väntat. Du har ju varit mer än motvillig när jag i riksdagen krävt att du ska ställa dig bakom kravet om att svenska löner ska gälla för arbete som utförs i Sverige, och att Lavaldomen inte ska öppna upp för att oseriösa företag konkurrerar ut schysta arbetsgivare genom att dumpa löner och villkor. Statsministern har till och med avfärdat våra och fackföreningsrörelsens krav om att frågorna måste upp på EU-nivå för att nå en lösning, med att han inte kan springa med lappar från en orolig opposition.

 

Jag gör nu ett nytt försök. När du i veckan deltar i ministermötet i Luhacovice, Tjeckien vill jag att du aktivt, tillsammans med dina tyska, spanska och franska kollegor som uttryckt oro över utvecklingen på arbetsmarknaden, driver frågan om hur löntagarnas rättigheter kan stärkas och kollektivavtalen garanteras .

 

Du säger att du gillar den svenska arbetsmarknadsmodellen där parterna tecknar avtal om löner och villkor. Nu är det upp till bevis. För att undanröja de hot som arbetsmarknaden står inför, måste du kavla upp ärmarna och agera i EU. Tomt prat duger inte och det löser inga problem.

 

Nu på torsdag och vid alla tillfällen då du deltar i EU:s ministermöten framöver vill vi att du driver följande krav aktivt och engagerat:

1.      När EU antog de lagar (direktiv) som skulle gälla för det europeiska samarbetet fanns en bred enighet om att lagen skulle vara en lägsta nivå, ett slags golv för löner och villkor som kan krävas av ett värdland. Lavaldomen innebär att utstationerad arbetskraft kan diskrimineras och att arbetsmarknaden kommer att utsättas för ett tryck nedåt mot lägre löner och anställningsvillkor. Vi ser idag tydliga exempel på att utländska företag konkurrerar med löner under kollektivavtalsnivå och farlig arbetsmiljö. Seriösa företag får svårare att hävda sig. Vi föreslår att regeringen tar initiativ till att de delar av EU:s lagstiftning som reglerar löntagarnas rättigheter revideras så att en likabehandling av löntagare kan ske oavsett var de kommer ifrån.

2.      EU ska anta ett socialt protokoll. Protokollet ska klargöra balansen mellan den fria rörligheten, strejkrätten och rätten att teckna kollektivavtal. Förslagen bygger på motsvarande krav som har framförts av Europafacket.

 

Jag utgår ifrån att du återkommer och redovisar vilka initiativ du tog i Luhacovice. Om du inte vill svara på mitt brev, finns ett utmärkt tillfälle att lämna besked när vi möts i en interpellationsdebatt den 27 januari.


Jag hoppas att de har fel som påstår att den moderatledda regeringen är lika passiv i Europa som den är hemma. Genom tystnad och passivitet ger regeringen intryck av att frågan är oviktig. Ingenting kunde vara mer missvisande. Den berör miljontals löntagare och företag. Det är i högsta grad en betydelsefull politisk fråga som kan lösas av regeringen Reinfeldt om den bara vill. Regeringen måste bestämt ta avstånd från en utveckling där löntagare ställs mot löntagare och där seriösa företag konkurreras ut.

 

Med vänlig hälsning

 

Sven-Erik Österberg

Gruppledare för socialdemokraterna i riksdagen och ordförande för jobbrådslaget

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut