Skärp reglerna för tillsatser i mat


Artikel publicerad i Eskilstuna Kuriren 20070723

Väldigt mycket i din matkasse innehåller tillsatser. Tillsatserna gör att maten håller sig längre och att den har den konsistens som du förväntar dig. Men tyvärr används tillsatser i livsmedel också på ett sätt som är vilseledande, skadar miljön och begränsar utbudet för allergiker.

En röd färg i jordgubbsyoghurten skapar till exempel intryck av att den innehåller många jordgubbar. Färgämnen kan alltså användas för att till liten kostnad få yoghurten att framstå som mer frukt- och bärrik än vad den egentligen är.

Det vi äter hamnar i en eller annan form i naturen. Det kan ställa till problem om det vi äter är svårt att bryta ned. Norska naturvårdsverket har undersökt det nya sötningsmedlet sukralos som används i flera vanliga svenska matvaror ur just detta perspektiv. De fann då att det klor som finns i sukralos genom avloppet sprids vidare till naturen. Eftersom klorföreningar är svårnedbrytbara orsakar detta problem i miljön.

Tillsatser ställer också till problem för allergiker. Därför ska mat som innehåller tillsatser som kan ge överkänslighetsreaktioner märkas. Det är bra, men när allt fler tillsatser som kan ge allergiliknande reaktioner tillåts begränsas utbudet för allergiker. Det blir svårt för dem att köpa mat i vanliga affärer eller äta på restaurang.

Som ansvarig för Europaparlamentets arbete för att förbättra lagstiftningen för livsmedelstillsatser har jag därför drivit på för att skärpa kraven om att tillsatser inte ska få användas på ett sätt som vilseleder konsumenter, skadar miljön eller begränsar utbudet för allergiker. En annan hjärtefråga har varit att öppenheten kring vad maten innehåller ska vara så stor som möjligt.Hemlighetsmakeri kring livsmedel riskerar att slå tillbaka mot livsmedelsindustrin i form av ökad misstro och oro hos konsumenterna.

Tyvärr har livsmedelsindustrin och delvis också högerpartierna i Europaparlamentet motsatt sig flera av mina förslag. Till exempel röstade de svenska moderaterna och centerpartiet mot att ta större hänsyn till allergiker. Detta förslag föll därför bort i EU:s nya lagstiftning om tillsatser.
Däremot fick jag Europaparlamentets stöd för mina krav om att tillsatser inte ska få användas på ett sätt som vilseleder konsumenter eller tillåtas om de skadar miljön. Jag fick också gehör för att förbättra öppenheten när frågor om vilka tillsatser som ska få användas avgörs.
Vilka regler som ska gälla för tillsatser i mat inom Sverige och EU avgörs gemensamt av Europaparlamentet och EU:s ministerråd. Efter Europaparlamentets omröstning återstår nu att se om EU:s ministerråd, däribland den borgerliga svenska regeringen, accepterar våra krav på skärpningar. Gör de det kan den nya lagstiftningen innebära betydande förbättringar för både konsumenter och miljö.

Åsa Westlund,
Europaparlamentariker (s) 

 
 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut