Förbjud giftiga kemikalier i nappflaskor

Stopp för farliga kemikalier i vår närmiljö, fler ekologiskt odlade produkter och minskat buller och trängsel är i fokus när socialdemokraternas klimatrådslag startar rådslagsomgång två - om miljö. Anneli Hulthén, kommunalråd i Göteborg, och Carin Jämtin, oppositionsråd i Stockholm, leder detta rådslagsarbete.

Denna vecka skickar socialdemokraterna ut rådslagmaterialet till medlemmar, organisationer och andra.

 - Vårt ansvar för att komma till rätta med klimathotet har med rätta stått i fokus för oss och i det offentliga samtalet. Men nu är det dags att också lyfta in alla de andra viktiga miljöfrågor som påverkar oss och vår natur varje dag: förorenat vatten, livsmedel som odlas utan ekologisk hänsyn, nappflaskor som innehåller giftiga kemikalier, bildäck som sprider giftiga partiklar i luften, och så vidare. Nu tar vi nästa steg, och förnyar vår politik för ett grönare Sverige, säger miljörådslagets ena ordförande Carin Jämtin.

- De vardagsnära miljöproblemen har ofta också en internationell – eller till och med global – dimension. Därför måste vi vässa våra förslag för att både arbeta mer effektivt i EU och stödja de fattiga länderna, som ofta får ta hand om vårt avfall, våra tungmetaller och vårt elektronikskrot, säger miljörådslagets ordförande Anneli Hulthén.

 Bland de frågor som rådslaget väljer att fokusera på finns:

- Havsmiljön (åtgärder för att minska direktutsläpp från avlopp, jordbruk och båtar; insatser för att rädda hotade fiskarter; med mera)

-  Jordbruket (ökad produktion och konsumtion av ekologiskt odlade varor; förbättrat djurskydd; avveckling av jordbruksstödet, med mera)

- Skogsbruket (stoppa skövlingen av regnskogen; skydd av skyddsvärd skog; med mera)

- Kemikalier (stopp för farliga kemikalier i vår närmiljö; minskad användning av rengöringskemikalier för hemmabruk; minska risken att utsättas för farliga kemikalier i arbetslivet; med mera)

- Tungmetaller och andra gifter (åtgärder för att ta hand om förorenade områden i Sverige; stöd till fattiga länder i arbetet med att förhindra spridning av gifter och metaller i naturen samt åtgärder för att vi ska ta hand om vårt eget elektronik- och annat tungmetallavfall istället för att skicka till fattiga länder; med mera)

- Biologisk mångfald (skydd av hotade arter; ansvarsfull rovdjurspolitik; med mera)

- Tillgång till ren natur (värna grönområden, parker med mera i storstäderna; minskade partikelutsläpp från bilarnas däck; minskat buller och trängsel; bättre – men kanske mer flexibelt – strandskydd; med mera)

- Miljö- och klimatforskning

-  Det egna miljöansvaret (märkning, priset på miljövänliga produkter, med mera)

 

Läs det nya rådslagsmaterialet.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut