Socialdemokraternas fildelningsmotion

För oss socialdemokrater är upphovsrätten självklar. Vi tar starkt avstånd från de som anser att det rent principiellt ska vara tillåtet att ladda upp eller ned upphovsrättskyddat material utan att den som har skapat filmen, musiken eller boken får betalt.

Värnandet av upphovsrätten måste dock balanseras mot den personliga integriteten. Detta har inte regeringen lyckats med. Återigen ser vi att regeringen inte förmår att presentera ett förslag som är väl genomarbetat och som ger svar på alla de frågor kring såväl integritet och rättssäkerhet som upphovsrätt, som har väckts i debatten. Även om vi i princip ställer oss bakom ett starkare skydd för upphovsrätten kräver vi därför att skyddet av den personliga integriteten stärks innan lagen träder i kraft den första april 2009.  

Vi kräver därför:

1) Det måste tydligt framgå att det huvudsakliga syftet är att komma åt den fildelning som sker i kommersiell skala.

2) Det ska bara få finnas en organisation som kan få tillgång till vem som har en viss IP-adress. Upphovsrättsinnehavarna måste alltså samarbeta. Det minskar även risken för bluffakturor.

3) Hänsyn måste tas till att privatpersoners internetabonnemang kan ha missbrukats av någon annan.

4) Lagen måste följas upp av en oberoende granskare. Vi vill därför inrätta en integritetsombudsman.

5) Vi vill tillsätta en Kommission för upphovsrätt och tillgänglighet på internet för att följa teknikutvecklingen och föreslå regeringen åtgärder.

Dessutom måste ett bredare grepp tas för att förbättra villkoren för de yrkesverksamma inom kulturen. Kulturutredningen bör få direktiv att lämna förslag som skapar bättre villkor och långsiktigt hållbara inkomstmöjligheter för skådespelare, musiker, med fler. 

Det måste även finnas fler, bättre och mer tillgängliga lagliga alternativ att lyssna på musik och se på film med modern teknik. Här faller ansvaret tungt på film- och musikbranscherna att ta tillvara den nya tekniken och utveckla fler och bättre lagliga enkla och mer tillgängliga alternativa distributionskanaler.

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut