Svart på vitt, Odell - hyresrätterna försvinner

Carina Moberg, socialdemokraternas bostadspolitiske talesman, konstaterar efter Boverkets senaste indikatorer att den borgerliga politiken har lett till ett dramatiskt tapp i nybyggda hyresbostäder. Nybyggnaden av flerbostadshus halverades under första halvåret 2007 jämfört med 2006. Regeringens fel, kan utläsas i Boverkets rapport.

- Det är exakt vad vi sa för ett år sedan skulle hända. Boverket bekräftar nu våra varningar att det skulle byggas färre hyresrätter. Men att vi skulle få en sådan dramatisk försämring av byggandet för hyresrätter trodde nog inte ens vi, säger Carina Moberg.

- Den borgerliga politiken har riktat flera slag mot hyres- och studentlägenheter, vilket också lett till ökade boendekostnader. Även det bekräftas av Boverkets indikatorer, säger Carina.

- Vi behöver inte en borgerlig politik som saknar ambitioner och ansvarskänsla. Det behövs stimulanser för att bygga hyresrätter som människor har råd att bo i och det krävs en rejäl satsning på att skapa attraktiva boendemiljöer för alla, avslutar Carina.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut