Systemskifte - från standard- till basförsäkring


Den borgerliga regeringen har successivt genomfört försämringar i socialförsäkringarna. Detta tydliggörs i beräkningar som har tagits fram av riksdagens utredningstjänst. Tomas Eneroth (s) vice ordförande i socialförsäkringsutskottet talar om ett systemskifte. Utvecklingen går mot standardförsäkring till basförsäkring.

Beräkningarna redovisar effekterna av den faktiska politik som den borgerliga regeringen genomför. Den visar hur inkomster påverkas av bland annat den nya sjukpenning som träder i kraft 1 januari 2008. Här framkommer också vilka ytterligare effekter som blir om regeringen gör allvar av förslaget om en minskningsregel i sjukförsäkringen som griper in i avtalsförsäkringarna.
 
-Regeringen gör sitt bästa för att mörka förändringarna i våra trygghetssystem. Istället för att tala om försämringarna lägger de ner energi på att tala om satsningar på rehabilitering. I själva verket har socialförsäkringsminister Husmark-Persson inte lyckats presentera en enda reform på området. Istället har hon lämnat ifrån sig över 4 miljarder kronor för att finansiera skattesänkningar för friska och välbeställda, säger Tomas Eneroth.

-Vad det egentligen handlar om är en tydlig omläggning av vårt försäkringssystem.  Det vi ser nu är den första delen av ett systemskifte, säger Tomas Eneroth.

Länk till rapporten "Systemskifte pågår"Rapport "Systemskifte pågår"

 

Mer information:

Karin Boman Röding
Pressekreterare
Socialdemokraternas gruppkansli i riksdagen
tfn: 08-786 48 26
mobil: 070-591 16 51

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut