Tvångsprivatiseringen måste motverkas

- Vi välkomnar att regeringen nu inser att den måste vidta skyddsåtgärder mot de moderata politikerna i Täby. Det säger Marie Granlund (s), skolpolitisk talesperson, i en kommentar till regeringens tillsättande av en utredning för att se över reglerna för avknoppningar av verksamhet inom skola och omsorg.

- Vi har i riksdagen krävt att lagen ändras vad gäller avknoppningar av kommunal verksamhet. Ett tydligt exempel som vi socialdemokrater uppmärksammat är hur moderaterna i Täby slumpade bort Tibble gymnasium till underpris och detta trots att båda lärare och elever var emot, säger Marie Granlund.

- Det är viktigt att lagstiftningen ses över så att tvångsprivatiseringen, som i fallet Tibble, kan motverkas. Vi kan nu bara hoppas att utredningen arbetar skyndsamt, avslutar Granlund.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut