Ungdomsarbetslösheten - vår viktigaste uppgift!

Lena Hallengren menar att socialdemokraternas viktigaste uppgift är att bekämta arbetslösheten och i synnerhet ungdomsarbetslösheten.

- Välfärd och omtanke om de yngsta och de äldsta, bygger på att vi är många som bidrar till det gemensamma genom vårt arbete. För att kunna anställa fler lärare, mer personal inom hemtjänsten eller sänka tandvårdskostnaderna, så krävs skatteinkomster. Vi har inte råd att låta människor gå arbetslösa. Både ekonomiskt, men framför allt mänskligt, är arbetslösheten förödande. Vi socialdemokrater har därför som vår viktigaste uppgift att bekämpa arbetslösheten och i synnerhet ungdomsarbetslösheten.

- Grunden för att få ett arbete är en god utbildning. Vi behöver därför göra förbättringar som både ger unga bättre möjligheter till utbildning och underlättar möjligheten att få ett arbete. I stället för att försämra villkoren för unga på arbetsmarknaden vill vi underlätta för unga att få ett jobb.

- Alternativen inom politiken är mycket tydliga inom det här området. Borgerligheten vill försämra arbetsrätten medan vi socialdemokrater istället vill förstärka den. Vi gör en mängd insatser för att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen, medan borgerligheten tycks tro att minskad trygghet för den enskilde löser problemen. Men varför skulle jobben bli fler för att unga behandlas som en andra klassens arbetstagare och blir än mer otrygga på arbetsmarknaden?


Kontakt: Erika Ullberg
pressekreterare hos statsrådet Lena Hallengren
Utbildnings- och kulturdepartementet

08-405 28 15
070-328 88 48
erika.ullberg@educult.ministry.se

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut