"Utförsäljning av Apoteket kan leda till sämre säkerhet för patienten"

- Den moderatstyrda regeringen begär in blanco-mandat att få sälja 200-400 apotek. Det är slarvigt och oansvarigt att begära detta mandat utan att tala om vad man vill göra för avregleringar. Ylva Johansson (s) kommenterar regeringens planer på att sälja Apoteket.

- Regeringen vill släppa in rena vinstintressen i läkemedelshanteringen. Det leder till ökade kostnader för skattebetalarna och sämre säkerhet för patienterna. Det är stor risk att apotek i glesbygd inte kommer att anses lönsamma.

På torsdagen beslutade den moderatstyrda regeringen om en proposition ang utförsäljning av Apoteket.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut