Vad är det Anders Borg vet men inte vill berätta om?

Socialdemokraternas ekonomisk politiske talesman Pär Nuder, tillika vice ordförande i riksdagens finansutskott kommenterar KI:s konjunkturbarometer som presenterades den 23 januari.

-   Konjunkturinsitutet skriver ned tillväxten samtidigt som man skriver upp inflationen. Hushållens pessimism över svensk ekonomi ökar kraftigt. Sysselsättningsplanerna i näringslivet justeras ned, säger Pär Nuder. Sammantaget är detta ett underbetyg för regeringens ekonomiska politik.

- Jag varnade redan i september för att den amerikanska bolånekrisen skulle få allvarliga effekter för Sverige. Jag har också pekat på riskerna för avtagande tillväxttakt och stigande inflation. Konjukturinstitutet bekräftar den oron.

-  Varför har regeringen varit så tyst om den amerikanska bolånekrisens inverkan på Sverige? Varför talar finansministern så tyst om inflationen? Det finns bara ett svar: Den ekonomiska politik som regeringen bedriver utformades för två och ett halvt år sedan, i Bankeryd. Då var konjunkturläget ett helt annat än nu.

- Jag har vid flera tillfällen bett Anders Borg att informera oppositionen om läget i den finansiella sektorn, men han har kategoriskt avvisat detta. Vad är det han vet som han inte vill berätta om, frågar Pär Nuder avslutningsvis.

 

Mer information:

Carin Larsson
Socialdemokratiska riksdagsgruppen
tel: 08-786 47 82
mobil: 070-677 07 12

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut