Valet 2010 handlar om jobben

Nyss utsågs jag till partisekreterare för Socialdemokraterna. Det betyder många saker. En är att jag får vara med och leda vårt parti mitt i ett spännande moderniseringsarbete. Nu förnyar vi både ledarskap, metoder och politiskt innehåll, och utvecklar ett nytt regeringsalternativ tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet.

En annan är att jag får tillfälle att debattera med min motsvarighet - partisekreteraren hos vår huvudmotståndare moderaterna. Det är en roll jag ser fram emot, skriver Ibrahim Baylan på Newsmill.se.

Per Schlingmann och jag verkar ha mycket olika syn på politiken, politikens roll och politikens ansvar. Troligen också på våra roller som partisekreterare.

Jag är i politiken för att förändra och förbättra. Jag är i politiken för att jag vet att framgång kräver rättvisa. Per Schlingmann verkar vara i politiken för att förpacka politiken så att den köps av väljarna och ger moderaterna makten.

Vi socialdemokrater förlorade debatten om jobben i valrörelsen 2006. Därför har vi vässat vår jobbpolitik. Därför utvecklar vi också nya metoder för det politiska samtalet och förnyar folkrörelsearbetet så att vi drar nytta av de möjligheter nya medier ger.

Moderaterna vann valet på löften om fler jobb och färre i utanförskap. Men vad fick vi?

I dag är det tydligt: regeringspolitiken leder till färre jobb och högre arbetslöshet - tvärtemot vad moderaterna lovade. Arbetslösheten är högre än när regeringen tillträdde. Politiken fungerar inte. Orättvisor löser inte Sveriges problem.

Både Schlingmann och Reinfeldt har många gånger sagt att det är hur de klarar jobben som ska betygssättas av väljarna i valet 2010. Jag tror det är riktigt.

Men nu har moderaterna slutat prata om jobben. Schlingmann gör allt för att prata om annat. Han nämner inte jobben som en valfråga för 2010. Inte heller för EU-valet i juni. Varför, mitt i brinnande jobbkris, med en fordonsindustri på knä, växande arbetslöshet och historiskt höga varseltal!?

Förklaringen är nog enkel. Han vet att om han pratar om jobben så kommer moderaterna sannolikt att förlora valet.

Därför kommer jag att prata om jobben. För mig är jobben den självklara valfrågan 2010.

En regering som sitter passiv mitt i jobbkrisen, trots att alla ekonomiska bedömare ropar efter investeringar - den visar inget starkt ledarskap. En regering som lånar till skattesänkningar, främst åt dem som redan har det bäst ställt, så att underskotten växer - den tar inte ekonomiskt ansvar. En regering som inte sätter jobben först sätter inte Sverige och svenska folket först.

Faktum är att den moderatledda regeringen överger svenska intressen. När alla andra regeringar i världen kämpar för att värna sina industrier, sin arbetsmarknad och sina jobb i dåliga tider - då litar moderaterna till de marknadskrafter de flesta andra slutat tro på.

Efter Vaxholmskonflikten har vi gång på gång förgäves bett Reinfeldt ta upp frågan om kollektivavtal och löntagarnas rättigheter på möten i EU. Carl Bildt ironiserar över att vi socialdemokrater verkar tycka att löntagarnas rättigheter är "viktigare än nästan allting annat".

Ja, till skillnad från moderaterna så står vi på de anställdas sida, för jobben och för vettiga löner och arbetsvillkor. Därför kommer också EU-valet att handla om fler jobb - och trygga jobb.

Moderaterna har misslyckats. Den som lovar fler jobb bör föra en politik som har förutsättningar att leda dit. Det gör inte regeringen Reinfeldt.

Om Sverige ska bli ett bättre och rättvisare land att leva i, och det vill jag, så måste vi sätta jobben först. Vi behöver investera i ny klimatsmart teknik och fler gröna jobb. Vi behöver investera i utbildning, kompetensutveckling och forskning så att Sverige kan stå starkt rustat när utvecklingen vänder. Så att många kan ta de nya jobben när de växer fram.

Vi behöver investera i välfärden, i förstärkt köpkraft för pensionärer, barnfamiljer och studenter, i småföretagande, i entreprenörskap och branscher som fortfarande växer. Listan kan göras lång.

Det är inte bara vi socialdemokrater som vill att passivitet ska bytas mot investeringar som skapar framtidstro och tar oss ur jobbkrisen. Det tycker också regeringens egna ekonomiska experter - som finanspolitiska rådets ordförande Lars Calmfors, Konjunkturinstitutet och till och med nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman. De säger samfällt: investera Sverige ur krisen!

Vi har nu ett och ett halvt år av valrörelse framför oss. Moderaterna är väl förberedda. Schlingmann slipar på argumenten. Men jag tror inte deras strategi att undvika att tala om jobben kommer att fungera. Verkligheten är alltför svår att kommunicera bort.

Jag kommer i alla fall att ställa frågorna: Varför vill inte regeringen rädda svensk fordonsindustri? Varför vill inte regeringen investera i välfärden så att inte de uppsägningar som nu hotar behöver genomföras? Varför har regeringen lagt ner 70 procent av all utbildning för nya jobb? Varför har regeringen trängt ut en halv miljon människor ur a-kassan och vad ska den göra åt det? Och när blev passivitet detsamma som regeringsduglighet?

Jag ser fram emot att debatten om jobben. Jobben kommer att avgöra 2010 års val.

 

Ibrahim Baylan
Partisekreterare

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut