”Vi har ett väldigt stort behov av att förnya vår skolpolitik”

 

Mona Sahlin vill snabbt starta rådslag kring skolfrågor och kommer att lyfta frågan för beslut i partistyrelsen på fredag.

- Det har varit förödande för partiet att ha fastnat i en diskussion om att inte vara för kunskap eller ordning och reda i skolan, säger Mona Sahlin. - Vi har ett stort behov av att förnya vår skolpolitik.

- Den borgerliga regeringen med skolminister Jan Björklund i spetsen genomför nu dramatiska förändringar inom skolområdet. Att då fastna i debatter om småsaker och sådant som för eller emot betyg leder ingenstans. Vi för t ex en tröstlös debatt i frågan om friskolorna. Mona Sahlin tycker att diskussionen i stället för att handla om ifall friskolorna ska få finnas eller ej bör koncentreras till hur den kommunala skolan kan förändras. - Jag har inget emot friskolor. Det är insynen i verksamheten som är viktig.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut