Vi kan inte acceptera att regeringen sänker kunskapskraven

Idag presenterades gymnasieutredningen. Många av utredningens förslag fanns med i den socialdemokratiska regeringens förslag till gymnasiereform och hade redan varit verklighet om inte de borgerliga rivit upp den direkt efter valet. Vi förutsätter nu att regeringen tar initiativ till en blocköverskridande överenskommelse, så att elever och föräldrar vet vad som gäller och skolpersonalen äntligen får arbetsro. Marie Granlund, socialdemokraternas talesperson i skolfrågor, kommenterar utredningen:

- Många av utredningens förslag lades redan av den socialdemokratiska regeringen. Vi föreslog redan då förstärka yrkesutbildningar. Att införa examensarbete, programråd med fack och arbetsgivare, mer arbetsplatsförlagd utbildning med mera hade redan varit genomfört om inte borgarna stoppat vårt gymnasieförslag direkt när de kom till makten. Nu förlorar flera årskullar av elever viktiga kunskaper på grund av regeringens kompakta ovilja mot att komma överens. Men om regeringen nu tar vår utsträckta hand kan ändå flera av dessa förslag att kunna genomföras i bred enighet - vi måste ge arbetsro till alla som jobbar i skolan. 

- Dagens moderna arbetsliv kräver emellertid goda kunskaper i svenska, engelska och matematik för alla. Arbetsgivare och fackförbund är eniga med oss socialdemokrater om detta. Därför kan vi inte acceptera att regeringen sänker kunskapskraven i de yrkesförberedande programmen och gör flera av de viktigaste kurserna frivilliga.

- Kunskaper i engelska, svenska och matte ska man få med sig redan från början. Och när regeringen sänker kunskapskraven i de ämnena och samtidigt skär ned komvux med en tredjedel av platserna, går det inte ihop med förslaget att ge elever lagstadgad rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet på komvux. Om Björklund får som han vill kommer många fler elever att behöva läsa in ämnen för att få gå vidare i yrkeslivet, läsa en kvalificerad yrkesutbildning eller gå vidare till högskola, men platserna för att göra det kommer att vara drastiskt mycket färre. Vi är istället för att ställa tydliga kunskapskrav på alla elever i grunden, och sedan ge alla en andra chans genom att vi satsar stort på komvux.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut