Vi vill stärka ungas chans att komma in på arbetsmarknaden

Anders Borg försvarar regeringens passivitet inför jobbkrisen. Svenska folket är med rätta upprörda över att regeringen sänker skatten på lånade pengar istället för att investera i det som skapar jobb. Ett överskott om 70 miljarder kronor har slösats bort. Nu växer underskotten. Arbetslösheten bland unga är den nästhögsta i hela EU. Detta i en tid när ungdomskullarna är de största sedan 1960-talet, skriver Thomas Östros i Göteborgs Posten.

Redan i höstats innan krisen slog till med full kraft så var utanförskapet och arbetslösheten högre än vid regeringsskiftet. Jobbkrisen har sedan dess förvärrats. 100 000 löntagare har sedan i höstas varslats om uppsägning. Nya varsel fortsätter att komma, så sent som igår varslades 750 personer på SAAB i Trollhättan. Regeringens omfattande nedskärningar i utbildning har gjort att vi nu står svagare. I år beräknas regeringen låna 135 miljarder kronor. Försämringarna av välfärdens försäkringar trängde ut en halvmiljon löntagare ur a-kassan. Nu ökar socialbidragen i tre av fyra kommuner.

Vi socialdemokrater vill investera i jobben. Det är en klokare politik än sänkt skatt på lånade pengar. Statens finanser måste värnas. Vi vill investera i entreprenörskap, utbildning, gröna jobb, förbättrad trygghet och välfärd.

Särskilda investeringar måste riktas för att skapa jobb till unga. I år lämnar den första 90-tals årskullen gymnasiet. Totalt är det över 130 000 unga som i år fyller 19 år. Dem har rätt att få bästa tänkbara start. Men regeringens passivitet får nu allvarliga konsekvenser.

Ungdomsarbetslösheten har på två år vuxit med 25 000 personer. Arbetsförmedlingen rapporterar att långtidsarbetslösheten - inklusive den passiva åtgärden ”jobbgarantin” - bland unga uppgår till över 30 000 personer. Regeringens passivitet är oacceptabel.

För oss är nya jobb viktigare än stora skattesänkningar. Unga får inte mötas av passivitet. Om drygt en månad presenterar vi vårt alternativ till vårbudget. Det kommer att vara en motion där vi fortsätter att lägga konkreta förslag som skapar jobb, inte minst för att möta den allvarliga jobbkrisen bland unga.

Jobb och praktik till ungdomar

Regeringen har infört en justerad arbetsgivaravgift för företag som har unga anställda. Denna åtgärd har visat sig vara verkningslös. Fungerande insatser måste istället utvecklas.  Vi vill införa en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften för den som anställer arbetslösa ungdomar. För de över 30 000 unga som är långtidsarbetslösa vill vi ha ett fördjupat stöd. Vi kommer i vårbudgeten att återkomma med förslag om mer generösa stöd för att stärka ungas chans att komma in på arbetsmarknaden.

 

Ett brett lyft för unga

Av de unga som tar studenten i vår kommer många att sakna fullständiga betyg. Detta är helt fel. Enligt Arbetsförmedlingen är det dessa unga som redan tidigare hade det svårast att få jobb. Nu är möjligheterna för jobb ännu sämre. Vi vill att varje ung person som i vår lämnar gymnasiet med ofullständiga betyg ska få möjlighet att direkt komplettera sina utbildningsluckor. Alla unga har rätt att mötas av krav och möjligheter. Detta kommer vara en viktig satsning i vårbudgeten.

Investera i en högskola som möter de stora ungdomskullarna

Samtidigt som ungdomskullarna är rekordstora så har regeringen skurit ner på högskolan. Det är helt fel. Vi vill istället bygga ut högskolorna, investera i fler mastersutbildningar och öka doktorandprogrammen Utbyggnaden ska inriktas mot arbetsmarknadens behov. Vi vill också investera i kvalitetshöjande åtgärder och tillföra mer resurser till studievägledning.

Investera i kvalificerad praktik för nyexaminerade akademiker

När jobbkrisen förvärras så drabbas även unga välutbildade hårt. Vi vill genomföra en särskild jobb- och praktiksatsning på statliga myndigheter riktad till de unga som är på väg att avsluta sina studier och som nu möter en hård arbetsmarknad. Vi kommer att i vårbudgeten utveckla nya breda investeringar riktade till unga akademiker.

En generationsväxling i välfärden

Inom de närmaste åren kommer många av dagens professionella välfärdsarbetare att gå i pension. Anställningsbehoven inom den offentliga sektorn är således stort. Vi vill ge möjligheter för kommuner och landsting att tidigarelägga nyanställningar i välfärden för att attrahera en ny generations professionella välfärdsarbetare. 3 000 unga personer ska ges möjlighet till anställning.  

Bygg för framtiden

Bostadsbristen i storstäderna är stor samtidigt som nybyggnationen är rekordlåg. Detta är oacceptabelt. Brist på bostad ska inte få utgöra ett hinder för unga att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi vill investera en miljard kronor för att få igång byggnation av de hyresrättsprojekt som nu har lagt på is.

Starta-eget för unga

Ungas vilja att starta företag är stor.  Men idag kan inte den som är under 25 år ta del av stödet till näringsverksamhet. Sverige behöver ett starkare entreprenörskap. Därför vill vi låta även yngre ta del av stödet till eget företagande. Denna insats är tillsammans med förbättrad tillgång på riskkapital, sänkt arbetsgivaravgift för småföretag och kortade betalningstider några av de investeringar vi vill göra för att stimulera småföretagandet.

Vi socialdemokrater vill ta ansvar för Sverige och vända utmaningar till möjligheter. Vi sätter jobben först. Inget kan vara viktigare än att unga får jobb.

Thomas Östros
ekonomisk-politisk talesperson (S)

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut