Ylva Johansson: Låt äldre besluta själva


Artikel publicerad i Sydsvenska dagbladet 20070823

Det krävs en rad förändringar för att äldre ska bli tagna på allvar och få vara fullvärdiga och behövda medborgare. Vi socialdemokrater föreslår nu åtta reformer för att kunna garantera äldre rätten att besluta över sina egna liv och en vård och omsorg med kvalitet. Det skriver Ylva Johansson, vice ord. i riksdagens socialutskott.

I år uppnår mer än 100 000 människor i vårt land pensionsåldern, 65 år. Att nå pensionsålder tycks innebära en större förändring för omvärlden än för individen själv. Vad menar vi med det? Jo, en 65-åring har ju samma känslor och kunskap, i många avseenden samma förmåga och något större erfarenhet som han eller hon hade några år tidigare.

Dagens pensionärer är lyckligtvis mycket friska, starka och pigga. Många vill fortsätta att antingen yrkesarbeta eller på andra sätt bidra med sina insatser för familj och samhälle.
Dessvärre är det många pensionärer som upplever att samhällets syn på äldre ofta är negativ. Många upplever att de inte blir tagna på allvar. Att alla äldre betraktas som en homogen grupp, att de blir osynliga när det skall nomineras till viktiga uppdrag, att de blir nedprioriterade när de söker vård. När man behöver hjälp, åt sig själv eller åt en anhörig, har man rätt att bli trodd på sitt ord och bli respektfullt bemött. Ingen skall behöva ha känslan av att stå med mössan i hand hos kommunen när man behöver hjälp med tvätt, matlagning eller den personliga hygienen.

Den åldrande befolkningen framställs ibland som ett problem. Det är helt fel. Att vi får leva längre och att vi får behålla våra nära och kära allt längre i livet är en enorm tillgång. Men det krävs en rad förändringar för att äldre skall bli tagna på allvar, få besluta om sina egna liv och ha rätt till den hjälp som krävs för att kunna leva ett bra liv, bli lyssnade till och få vara fullvärdiga och behövda medborgare. Socialdemokraterna vill arbeta för åtta reformer:

Låt pensionärerna själva bestämma vad hemtjänsttimmarna skall användas till. Ibland vill man ha hjälp att handla eller duscha, en annan dag vill man gå en promenad.

Ge äldre rätt till viss hjälp i hemmet utan kommunens biståndsprövning, till exempel fixartjänster eller ett visst antal hemtjänsttimmar för alla över en viss ålder.

Alla som behöver hemtjänst skall ha rätt att få hjälp av utbildad och kunnig personal som är samma från dag till dag. När man väl förklarat hur man vill blir duschad och hur man vill ha bäddat så vill man slippa förklara det om och om igen för idel nya ansikten och man vill känna igen den som kommer hem och öppnar dörren med egen nyckel. För att det skall bli möjligt krävs satsningar på personalens kompetens, fler fasta heltidstjänster och högre lön.

Alla äldre ska få hjälp på ett språk de behärskar. Andelen äldre med ett annat modersmål än svenska ökar och ställer nya krav på äldreomsorgen. Det handlar till exempel om äldre som tappar sina kunskaper i svenska i takt med att de åldras.

Lyssna på de anhöriga och ge dem stöd och avlastning. Ibland är det bara en nära anhörig som vet hur behoven ser ut för en dement make eller mor. Anhöriga gör ett enormt arbete, de ger vård och omsorg oftast för att de gärna vill. Men även om man vill, orkar man inte hur mycket som helst. Ge anhöriga rätt till stöd, tröst och avlastning.

Inkludera äldre i de många undersökningar och enkäter som utförs. Mycket ofta utesluts människor över 65 i olika undersökningar. Till exempel provas läkemedel sällan ut på äldre trots att just äldre är den ojämförligt största målgruppen för de flesta läkemedel.

Bygg om och nytt så att det finns tryggt boende i gemenskap dit också den som har en låg pension har möjlighet att flytta när det egna boendet inte känns tryggt eller när ensamheten blir svår. Sälj inte ut de allmännyttiga bostadsföretagen utan använd dem för att bygga bra för en åldrande befolkning.

Lyssna på pensionärsorganisationerna. Kommunala pensionärsråd bör finnas i alla kommuner. Pensionärernas synpunkter och erfarenheter behövs i samhällsplaneringen.
Vi vill inte att äldre skall tvingas bli kunder på en marknad för att få hemtjänst och vård eller för att få inflytande. När det gäller grundläggande behov av trygghet, gemenskap, hjälp och vård i vardagen eller beslutanderätt över våra egna liv så skall äldre ha sin självklara rätt som fullvärdiga och myndiga medborgare.

YLVA JOHANSSON (s)
Vice ordförande i riksdagens socialutskott

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut