Dags för en genomgång av integriteten i EU och i Sverige

De socialdemokratiska ledamöterna i Europa- parlamentet har blivit allvarligt oroade av den samlade effekten för integritet och rättssäkerhet av den mängd lagstiftning som nu i snabb takt införs, ofta initierad av EU, men också ofta ytterligare skärpt i svensk lag. Det handlar om telekompaketet, men även om FRA-lagen, IPRED, de pågående ACTA-förhandlingarna med mera.

- Det finns en risk att lagstiftningen sammantaget har gått för långt. Därför behövs en rejäl genomlysning av den samlade effekten för brottsbekämpning, rättssäkerhet och integritet av den lagstiftning som finns både på svensk nivå och EU-nivå, säger Göran Färm.

Socialdemokraterna föreslår att det snarast genomförs en genomgång av lagstiftningen inom dessa områden.

Därutöver har de socialdemokratiska ledamöterna tre konkreta förslag:

  1. Inrätta en integritetsombudsman i både Sverige och EU för att snarast stärka skyddet integritetsskyddet.
  2. Den svenska regeringen bör inför ordförandeskapet arrangera en snabb förlikningsförhandling om Telekompaketet, begränsa den till frågor om nätneutralitet och integritetsskydd och sätta hårt tryck exempelvis Frankrike att acceptera en sådan lösning.
  3. Upphovsrättslagstiftningen måste anpassas till den värld vi lever i idag och inför framtiden. Därför menar vi att det är nödvändigt att tillsätta upphovsrättskommissioner både i Sverige och på EU-nivå.

 Läs hela rapporten

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut