Hur gör vi skolan bättre?

Socialdemokraterna i riksdagens utbildningsutskott anordnade den 27 maj ett expertseminarium kring McKinzeys rapport ”How the world’s most improved school systems keep getting better”. 

Dr Mona Mourshed, en av huvudförfattarna till rapporten, visar att det inte behöver ta 10-15 år att vända en trend med sjunkande kunskapsresultat i skolan. Tar det så lång tid gör man något fel. En negativ utveckling kan vändas på sex år, säger hon med säkerhet.

– Förutom att McKinseys rapport visar att en negativ utveckling i skolan kan vändas snabbt om man gör rätt saker visar rapporten att för att förbättra kunskapsresultaten i skolan behöver vi utveckla lärarprofessionen och undervisningen. Lärare som lär av varandra, duktiga lärare som coachar andra och karriärvägar för lärare har visat sig vara framgångsfaktorer och det behöver vi nu satsa på, säger Mikael Damberg, vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Ta del av rapporten ”How the world’s most improved school systems keep getting better” (PDF)

Se powerpoint presentationen om rapporten (PDF)


 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut