Mona Sahlin: Låt debatten börja!

Till Fredrik Reinfeldt

Mandatperioden går snart in på sin sista termin. Vi socialdemokrater har nyss lagt fast vår förnyade politik på vår Jobbkongress. Ordförandeskapet och borgfreden är strax över. Du återkommer till svensk inrikespolitik.

Det är dags att vi får upp tempot i den politiska debatten, och att vi lyfter fram skiljelinjerna i svensk politik så att det förestående vägvalet 2010 blir tydligt för medborgarna.

Härmed utmanar jag därför dig och Moderaterna på debatter runt om i landet med start i januari.

Du och jag får tillfälle att debattera i TV på annat sätt, men även på regional och lokal nivå behöver våra företrädare debattera offentligt för att tydliggöra de ideologiska skiljelinjerna och sakpolitiken. Jag ser gärna att vi sänder en del av dessa debatter på webben via våra hemsidor för att locka till engagemang och interaktivitet.

Jag bjuder också in dig till en eller flera dueller som vi anordnar själva exklusivt för webben. Sociala medier blir viktiga i riksdagsvalet 2010, det är vi säkert ense om.

Mindre ense är vi om politikens innehåll. Jag anser att en ansvarsfull ekonomisk politik måste sätta jobben först. Du väljer skattesänkningar trots växande underskott. Därför ser jag fram emot en rad allmänpolitiska debatter där vi får tillfälle att diskutera jobb, ökande klyftor mellan människor, ungdomsarbetslösheten, sjukvården och pensionärernas svåra situation, trygghetsförsäkringarna och mycket mera.

Det handlar både om att utvärdera hur din regering förändrat Sverige, och om att syna de två vitt skilda framtidsvisioner för landet som du och jag representerar.

Du vill ha fyra år till för att fortsätta med samma politik. Jag vill ha en ny politisk färdriktning i Sverige. Låt debatten börja.

Med vänlig hälsning
Mona Sahlin 

 

 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut