Rapport om en fungerande arbetslinje

Mona Sahlin och Ylva Johansson presenterade rapporten Arbete och lön för alla - – en fungerande arbetslinje för personer med försvagad ställning på arbetsmarknaden

Följande fem punkter ingår i rapporten:

1. Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Arbetslöshet drabbar idag långt fler grupper än förr och de arbetslösas behov kan idag se väldigt olika ut. Dagens arbetsförmedling har inte möjlighet att möta dessa olika behov. Att matcha människor till jobb handlar också alltmer om att ge människor stöd att utveckla sina unika möjligheter genom utbildning. Därför vill vi ersätta Arbetsförmedlingen med en kompetensförmedling.

2. Vi vill inrätta en kompetensförsäkring. Människor måste ges ekonomiska möjligheter att pröva nya vägar mitt i livet. Med kompetensförsäkringen ska man kunna studera under kortare eller längre tid mitt i arbetslivet. Vi vill inrätta en Kompetenskommission som kartlägger det framtida behovet av och tillgången på yrkesutbildningar nationellt och regionalt och tar initiativ till utbildnings satsningar.

3. Vi vill ge alla människor möjlighet att leva på en lön. Ingen skall lämnas i passivitet. Varje människa är en resurs och varje människas förmåga och vilja att arbeta skall tas tillvara. Många människor med behov av stöd hamnar idag mellan myndigheternas stolar. Vi vill att alla som behöver får rätt till en handlingsplan med skräddarsydda åtgärder och en personlig handledare för aktivt stöd till arbete utifrån sina förutsättningar. 

4. Den som är sjuk eller har en funktionsnedsättning men som kan och vill jobba utifrån sina förutsättningar ska kunna göra det med rätt stöd. Det kräver att befintliga resurser slås samman. Delar av Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slås ihop till en ny organisation, Kraftsam , som också tillförs nya resurser.

5. Ingen människa ska lämnas i passivitet, men även med aktiva insatser kan det för vissa visa sig mycket svårt att komma tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Därför vill vi utveckla en utvidgad alternativ arbetsmarknad för personer med stora svårigheter att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut