Regeringens politik har gjort Sverige mindre jämställt

Alliansen vill ge sken av att den driver en framsynt jämställdhetspolitik. Men de Rödgrönas granskning ”Alliansen sviker kvinnorna” som presenterades i dag visar att genomförda reformer i praktiken ökar klyftorna mellan kvinnor och män.

- Regeringens politik är en backlash för jämställdheten. Politiken ska ses i ljuset av de reformer inom välfärdssystemet som genomfört sedan valet 2006. Förändringarna av arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen är i teorin könsneutrala reformer, men i praktiken har konsekvensen blivit ökade klyftor mellan kvinnor och män, säger Claes Borgström (S), talesperson i jämställdhetsfrågor.

- Alliansens så kallade jämställdhetspolitik är inget annat än ett spel för gallerierna. Till och med reformer som regeringen lyfter fram som jämställdhetssatsningar har lett till ökad ojämställdhet. På punkt efter punkt har regeringen misslyckats med att driva en jämställdhetspolitisk som bryter kvinnors underordning och minskar klyftorna mellan kvinnor och män, säger Josefin Brink (V), talesperson i jämställdhetsfrågor.

- Steg för steg har regeringen drivit igenom en politik som cementerar gamla könsroller. Politiken har slagit hårt mot kvinnors möjligheter att förverkliga sina liv och livsdrömmar. Gapet mellan mäns och kvinnors inkomstskillnader har ökat med mer än 1 000 kronor i månaden. Sextio procent av skattesänkningarna har gått till män, säger Gunvor G Ericson (MP), talesperson i jämställdhetsfrågor.

 • Den Rödgröna granskningsrapporten lyfter fram följande punkter:
  Jobbskatteavdraget har ökat inkomstklyftan mellan kvinnor och män. Regeringens samlade skattepolitik har gynnat gruppen män som fått mer än kvinnorna.
 • Neddragningar inom kommunala omsorgstjänster drabbar i betydligt högre grad kvinnor än män, som anhöriga, anställda och vårdtagare. Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 4 mars var det 27 000 färre kvinnor anställda i den kommunala sektorn 2009 jämfört med 2008.
 • Nedmonteringen av de gemensamma trygghetssystemen som a-kassa och socialförsäkring drabbar i högre grad kvinnor än män.
 • Vårdnadsbidraget ökar skillnaderna i ansvar och kontakt med barnen mellan män och kvinnor. I Stockholms togs mer än 90 procent av vårdnadsbidraget ut av kvinnor.
 • Jämställdhetsbonusen har blivit ett fiasko. Försäkringskassan har visat att den inte har någon effekt på fördelningen av föräldradagarna mellan kvinnor och män.
 • Avdraget för hushållsnära tjänster har inte på något sätt motverkat problemen med den ojämlika fördelningen av hemarbetet mellan kvinnor och män, utan cementerar snarare den rådande ordningen.
 • Arbetsgivare med färre än 25 anställda slipper göra jämställdhetsplaner. Större företag behöver bara göra det var tredje år sedan regeringens förslag om ny diskrimineringslag trädde i kraft.

Läs hela rapporten: Alliansen sviker kvinnorna på den rödgröna bloggen

Presstjänsten:
Frida Ekberg, Socialdemokraterna, 070-273 15 55
Tommy Gabrielsson, Vänsterpartiet, 070-929 85 96
Mattias Bengtsson Byström, Miljöpartiet de gröna, 0736-27 53 83

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut