Sahlin lovar mänsklig sjukförsäkring

I SVT:s slutdebatt inför valet lyftes jobben, skolan, sjukvården och sjukförsäkringen. En stor del av debatten handlade om sjukförsäkringen då Mona Sahlin, Lars Ohly och Maria Wetterstrand ägnade hela sin tid för utfrågningen av Fredrik Reinfeldt till att ställa frågor om denna.

Mona Sahlin om sjukförsäkringen:

- Vi har idag en av västvärldens tuffaste sjukförsäkringar. En olycka måste få lov att komma ensam - du ska inte bli fattig också bara för att du blir sjuk.

- Den verklighet ni i regeringen pratar om när det gäller människor som är sjukskrivna finns inte. De personer som jag fått brev om, som media har skrivit - som i fallet Annica Holmquist, är verkliga. De är inga undantag utan konsekvenser av de förändringar som ni har gjort i sjukförsäkringen.

- Bara 3 % av de utförsäkrade har fått jobb. 800 cancersjuka personer står på tur att bli utförsäkrade.

- Ni bär ansvaret för utförsäkringarna i sjukförsäkringen. Ni har dragit undan tryggheten för sjuka människor för att kunna genomföra stora skattesänkningar för dem som har det allra bäst.

- Vi socialdemokrater vill ha en mänsklig, trygg och stabil sjukförsäkring. Vi vill ta bort de fyrkantiga tidsgränserna för rätten till sjukpenning och i stället göra individuella bedömningar av rätten till ersättning.

Fakta om sjukförsäkringen

Försäkringskassan redovisar statistik över utförsäkringarna i sjukförsäkringen (Källa: Försäkringskassans levande databas, 27 augusti 2010). 

  • Antal utförsäkrade hittills: 35 411
  • Beräknat antal utförsäkrade under mandatperioden 2010 – 2014: 39 903
  • Hittills har ungefär 35 000 personer utförsäkrats. Nästa mandatperiod kommer ungefär 40 000 personer att utförsäkras. Enligt Försäkringskassan är det alltså betydligt fler som kommer att utförsäkras framöver än antalet som redan har utförsäkrats.
  • Regeringens Cristina Husmark Pehrsson (M) är tydlig med motivet till nedskärningarna: "De nya skärpta riktlinjerna för sjukskrivningar ska bidra till att betala regeringens skattesänkningar." Nedskärningarna i sjukförsäkringen har dragit in 22 miljarder kronor.


  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut