Två tydliga alternativ

Anförande partiledardebatt 20 januari 2010

Det talade ordet gäller!

 

Herr talman

Först, det är med fasa vi bevittnar katastrofen på Haiti.

Sverige tar och måste ta sin del av ansvaret.
Vi behöver också bättre former för fattigdomsbekämpning, demokratiarbete och inte minst snabba biståndsinsatser.
Vi behöver också stå kvar vid Haitiernas sida länge, långt efter den akuta fasen.

Jag vill att Sverige, oavsett regering i höst, agerar mycket aktivt i EU och FN så att vi inte återigen får se stora biståndslöften från omvärlden krympa i takt med att medias intresse falnar.

Solidariteten kräver det av oss alla.

* * *

Herr talman

Valåret 2010 är här.
Om 8 månader ska vägvalet göras.

Två tydliga och politiskt olika regeringsalternativ står mot varandra. 
Två alternativ med vana av regeringsarbete och resultat som kan jämföras.

Finanskrisen har börjat klinga av, men effekterna av regeringens politik märks idag allt mer.
Jobben har blivit färre, utanförskapet större och socialbidragstagarna fler.
Regeringen har misslyckats med alla sina föresatser utom en: att vidga klyftorna.

Riktningen är tydlig: bort med sådant som håller oss samman, nu ska var och en sköta sitt.

Det är fel väg att gå.
Det som länge gjort Sverige både unikt och framgångsrikt är något annat:

Vår solidariska välfärdsmodell – av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.
Vår arbetsmarknadsmodell byggd på aktiv näringspolitik, samarbete och dialog med parterna.
Skatter och fördelningspolitik – och inte minst inkomstbortfallsförsäkringar – som skapat både jämlikhet, förändringsvilja och tillväxt.

Det har varit grunden, det kitt som skapat ett Sverige i sammanhållning, i jobb och företagande, ett anständigt land i stark utveckling.

Jag har slagits för detta i hela mitt politiska liv och tänker inte ge upp nu.

För mig som socialdemokrat är det självklart att en regering måste förmå att både leverera stöd och nya chanser till dem som behöver det, och samtidigt investera långsiktigt för framtiden.
I goda tider som i dåliga.
I hela Sveriges intresse, och för alla i befolkningen.

En sådan politik förs inte i Sverige idag, men det finns ett sådant alternativ.

Vi rödgröna är tre partier med erfarenheter som gör att vi kompletterar varandra väl – på de områden som också utgör de stora utmaningarna i samhället:
att klara jobben och därmed ekonomin;
att möta klimathotet;
att minska orättvisor och klyftor.

Vårt samarbete bygger på styrkan i att vi har prövats förr.
Vi har 15 gemensamma budgetar i regeringsställning bakom oss.
Vi har presenterat över 40 rödgröna överenskommelser i opposition.
Vi fortsätter att leverera besked – om vad en rödgrön regering vill göra, hur vi vill göra det och vad det kostar.
I vårens budgetmotion preciserar vi en rättvis skattepolitik och en väg ut ur det nya låneberoende som regeringen skapat.

   * * *

Den första och enskilt viktigaste förändringen med en rödgrön regering efter höstens val blir att jobben sätts först.

Den allt annat överskuggande uppgiften blir att ta Sverige ur massarbetslösheten.

Tre insatser är avgörande: utbildning, utbildning och utbildning.

Utbildning handlar om individens frihet, möjligheter och utveckling – oavsett om man är ung eller äldre. Möjligheter att bryta ett socialt arv, anta nya utmaningar, sträva mot drömjobbet eller ett eget företag.

Denna individuella möjlighet att växa är samtidigt helt avgörande för Sveriges konkurrenskraft och ekonomiska styrka.

Men i jobbkrisens Sverige 2010 finns det färre utbildningsvägar än det gjorde mitt i brinnande högkonjunktur, för ung som för vuxen.

Därför att regeringen har valt bort det för annat.

Vad som behövs är ett brett Kunskapslyft.
Fler platser på högskolan och i vuxenutbildningen, en ny Kompetensförmedling, en Kompetensförsäkring för alla, och äntligen en Jobbstart för ungdomarna.

Sverige behöver också en aktiv näringspolitik – istället för en passiv.

Nu krävs framåtsyftande investeringar i energiomställning, infrastruktur och fler bostäder.
Det är en ansvarslös ekonomisk politik att låta byggbranschens anställda gå arbetslösa när vi istället behöver bygga bostäder, inte minst för unga, och rusta upp bostadsområdena i storstädernas förorter.

Omställningsförmågan på arbetsmarknaden är en nyckelfaktor för konkurrenskraften.
Därför ska Sverige ha en a-kassa som faktiskt är en omställningsförsäkring för alla.

Vi vill göra det lönsammare att investera i småföretag.
Vi vill skapa branschprogram där staten tillsammans med näringsliv och fack fokuserar investeringarna till sektorer där Sverige ligger i framkant och kan skapa nya framtidsjobb. 

För vi vill skapa jobb – inte klyftor.
Detta är huvudkonflikten i höstens val.

* * *

Herr talman,

Välfärden är något av det viktigaste vi har i Sverige.
Det handlar om trygghet, ett frihetsvärde av enorm betydelse, som Tage Erlander sa.

Den stora utmaningen är att kvalitetssäkra svensk sjukvård nu när allt fler lever allt längre, och säkra att patientens behov, inte vårdbolagens, styr vården.

Men från den 1 januari tvingar regeringen kommunerna att låta vårdbolag etablera sig där de vill, där det är mest lönsamt ur bolagens perspektiv.
Sedan våren 2008 tillåts privatbetalande patienter att ta gräddfilen in på akutsjukhusen.
I maj 2009 öppnade en privatklinik inne i Södersjukhuset i Stockholm. Där gäller: betala 150 000 kronor för din behandling, annars är du inte välkommen.

Detta är det borgerliga sorteringssamhället.

Må så ske sa socialministern, och så skedde.
Vi har fått två sorters vård, två väntrum – inne på de sjukhus vi har byggt tillsammans med skattepengar.

Om Sverige ska ha en sjukvård av hög kvalitet – för alla, utifrån behov – då måste sjukvården få ta stora gemensamma resurser i anspråk, och skattesänkningar på lånade pengar bannlysas.
Annars blir konsekvensen nedskärningar och höjda avgifter i välfärden.

Då måste arbetslivet utformas så att fler kan och vill arbeta mer.
Då måste personalen ha mer tid för vård och då måste alla vårdgivare certifieras.
Då måste sorteringen upphöra – och kvalitetsarbetet börja!

Vi vill tillförsäkra alla en sjukvård av hög kvalitet, efter behov och inget annat.

* * *

Herr talman,

De arbetslösa och pensionärerna vet redan.
Nu ser vi nästa stora grupp som blir smärtsamt medvetna om villkoren i Reinfeldts sorteringssamhälle.

Från den 1 januari gäller: bli 100 procent frisk och effektiv, eller riskera att stå utan sjukförsäkring.

Carina Semb, en av tusentals drabbade sjuka, intervjuades av TT före jul. Hon uttrycker på pricken det som många av oss nu känner:

”Det är en fruktansvärd människosyn och strider mot allt det jag själv tror på, om jobb, om respekt och att låta människor bidra med det de kan.”

Igår presenterade vi rödgröna partier vårt förslag till en ny, anständig, sjukförsäkring.

Vi vill att den som är för sjuk för att arbeta heltid ska få jobba så mycket han eller hon kan.
Resten av tiden måste man kunna få rehabilitering eller omskolning – och ersättning.

Regeringens så kallade arbetslinje har havererat i mötet med verkligheten.


* * *

Herr talman

Denna regering sällar sig nu till raden av borgerliga regeringar som på en enda mandatperiod har spelat bort både statsfinanser och sysselsättning – med välfärden som insats.

Finanskrisen kan, och borde, tvinga fram ett stopp för bonusfesten.

Men finanskrisen tvingar inte regeringen att fortsätta den politik som påskyndade nedgången och fördjupade jobbkrisen. Det är det val som regeringen gör.

Större klyftor – det är resultatet. 

Men, det finns en annan väg, ett annat val. 

Klyftorna kan minska och jobben sättas först.
Arbetslinjen kan vara aktiv.
Sjukförsäkringen kan vara anständig.
Klimatpolitiken kan vara modig.
Och den ekonomiska politiken kan vara rättvis.

Den färdriktningen får Sverige med en rödgrön regering.

Om detta handlar vägvalet i september.

Tack

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut