Vi kräver en kriskommission för unga

Till:

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Oppositionsledare Mona Sahlin

 

För kännedom:

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin
Ansvarig för Socialdemokraternas jobbpolitik för unga Thomas Bodström

 

Vi kräver en kriskommission för att bryta ungdomsarbetslösheten!

Vi kräver att ni tillsätter en nationell blocköverskrivande kriskommission med uppdraget att bryta massarbetslösheten som drabbar de unga. Alla riksdagspartier samt representanter från ungdomsorganisationer, kommun och landsting och näringslivet bör ingå i kommissionen.

Sverige har över 140 000 arbetslösa ungdomar. En av fyra unga är arbetslösa.  Därtill lämnar snart de största ungdomskullarna på 20 år, över 130 000 elever, gymnasieskolan. Vi vill att ni tar ansvar nu! Nu får ni lägga partipolitiken åt sidan för att gemensamt rädda ungdomarna.

Några av de förslag vi vill se att kommissionen beslutar om:

  1. Inför ett utbildningsvikariat där unga får chansen att jobba medan äldre vidareutbildar sig.
  2. Investera i den svenska infrastrukturen: rusta upp miljonprogrammen och bygg ut järnvägen. Det vore en investering för både jobb, välfärd och klimat.
  3. Satsa på utbildning. Investera i ett brett utbildningspaket med fler platser i högskolan, KY-utbildningar och komvux. Höj studiemedlen så att fler kan och vågar studera. Forskning och utveckling genererar fler jobb. Skattesänkningar för de rikaste har inte den effekten.
  4. Satsa på kommunerna och landstingen för att möta behovet av nyrekrytering inom välfärden. Inför riktade statsbidrag för fler lärare. Det ger jobb och minskar antalet varsel i offentlig sektor. Just nu sker istället massuppsägningar av lärare.
  5. Subventionera arbetsgivare som tillsvidareanställer unga långtidsarbetslösa, genom en subvention på 90 procent av lönekostnaden under det första året mot att de erbjuder fast anställning.

Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund 

Jytte Guteland
Förbundsordförande                                         

Mattias Vepsä
Förbundssekreterare

 

                                          

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut