Vi socialdemokrater vill se samling mot det extremistiska våldet

 

Anförande av Sven-Erik Österberg vid Riksdagens aktuella debatt om våldsbejakande extremism den 26 januari 2011

 

Fru talman!

Det extremistiska våldet finns tyvärr också i Sverige. Under förra året skedde flera extrema händelser som skakade om vårt land.

Lördagen den 11 december 2010 var Sverige nära att råka ut för ett mycket allvarligt terrordåd när en man sprängde sig själv i luften på Bryggargatan i Stockholm. Vi var en hårsmån från en stor katastrof.

Det vi såg var att en motståndare mot ett öppet och tolerant Sverige krävde en förändring av vår yttrandefrihet och vår utrikespolitik.

Fru talman och ledamöter av Sveriges Riksdag: Vi går honom inte till mötes!

Under förra hösten kulminerade också en mycket allvarlig situation i Malmö. Många Malmöbor kunde inte ens vara trygga i sina egna hem. En skytt terroriserade alla som inte hade ljus hudfärg. Den skräck som många upplevde hoppas jag att vi aldrig behöver se igen i Sverige.

Under år 2009 anmäldes knappt 5 800 hatbrott i Sverige. Alltså angrepp mot enskilda bara för att de har en annan etnicitet, religiös tro, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. De som drabbades fick inte bara sin personliga trygghet slagen sönder och samman. De blev också attackerade för hur de är som människor.

Fru talman och ledamöter av Sveriges Riksdag: Det kan vi aldrig acceptera!

Religiöst eller politiskt våld är ett angrepp på vår demokrati. All extremism bygger på att man pekar ut grupper i samhället och gör dem kollektivt ansvariga för olika samhällsproblem. Det är ett förhållningssätt som vi tyvärr sett växa i Sverige, även i politiken.

Det är fel väg att gå. En hörnsten i demokratin är alla människors rätt att uttrycka sina åsikter och välja sitt eget sätt att leva. Våld och extremism stänger alla dörrar till samtal och förståelse.

Vi ska försvara det Sverige vi älskar – ett öppet och tolerant välfärdsland. Vi ska trappa upp vårt försvar av Sverige - mot all slags extremism. 
Det här är ingen fråga vi ska ha politiska konflikter om. Vi ska inte peka finger och söka politisk strid.

Vi Socialdemokrater vill i stället se samling mot det extremistiska våldet. Men inte bara samling kring högtidstal och goda uttalanden. De problem som finns är verkliga och måste bemötas. Vi behöver därför också samlas i handling.

Fru talman!

Låt mig först säga några ord särskilt om muslimsk religiös extremism eftersom det är skälet till denna debatt.

Det finns i dag problem med muslimsk extremism i Sverige. Problemen ska självklart inte överdrivas men de ska verkligen inte heller ignoreras. För enskilda människor drabbas; exempelvis de unga muslimska kvinnor som hindrades att gå ut och dansa på Kadaffi Husseins fester med musik i Rinkeby Folkets hus. 

Och här finns kanske en konflikt i Riksdagen. Vissa vill peka finger och kollektivt skuldbelägga alla Sveriges muslimer. Vi Socialdemokrater vill i stället arbeta brett tillsammans med Sveriges muslimer. För oss är vanliga muslimer i Sverige lösningen – inte problemet.

Men då måste vi politiker våga göra det som Mona Sahlin och Nalin Pegkul har gjort: finnas i dessa områden och ta diskussionen och oron på allvar. De muslimer som tar upp kampen mot religiös extremism behöver vårt odelade stöd.

Fru talman!

Skoldemokrati och respekt för andra människor måste vara en del av barnens vardag i skolan. Läroplanens krav på demokratiska värderingar och ett vetenskapligt förhållningssätt måste fullt ut respekteras på alla skolor. Därför behöver kontrollen och kraven på religiösa friskolor skärpas. Vi förutsätter att den frågan hanteras i de samtal vi nu har med regeringen om regelverket kring fristående skolor.

Ungdomar som riskerar att dras till muslimsk extremism eller till vit-maktmiljöer behöver stöd för att kunna välja en annan väg. Det är viktigt att arbetet inom skolor och socialtjänst utvecklas så att man tidigare upptäcker varningssignaler. Här kan behövas fortbildning av lärare och skolledare.

Extremism kan växa fram i många miljöer. Men ökade klyftor och stängda dörrar skapar frustration och är en viktig grogrund för radikala rörelser. En politik som ger våra ungdomar jobb och framtidstro minskar en del av det missnöje som kanaliseras i extremistiska och våldsbenägna rörelser. En politik som på allvar bekämpar utanförskapet blir också därför allt mer angelägen.

Det behövs en ny bostadspolitik med blandad bebyggelse i fler områden, en ny politik för flyktingmottagande som sprider ansvaret till fler kommuner och större stöd till skolor och fritidsverksamhet i våra socialt utsatta områden.

Fru talman!

Till sist: Terrorism och politiskt våld är inget annat än mycket grov brottslighet. Polisen måste ges de befogenheter som krävs för att bekämpa denna grova brottslighet. De reformer vi Socialdemokrater genomförde i regeringsställning med buggning och preventiva tvångsmedel mot terrorism var viktiga, liksom den nya terroristlagstiftningen som regeringen lade fram förra året.

Men det räcker inte. Polisen behöver också en samlad organisation som kan bekämpa den grova brottsligheten. Vi rödgröna partier har lagt gemensamma förslag – men tyvärr har regeringen suttit passiv. Här skulle jag välkomna en bred samling i Riksdagen.

En annan viktig fråga som vi Socialdemokrater har lyft gäller inflödet av vapen till Sverige. Inflödet måste stoppas – gör detta till en prioriterad uppgift för tullen och skärp straffen för vapenbrott.

Jag är övertygad om att vi kan samlas brett i Sverige mot extremistiskt våld. Sverige är ett för litet för land för stora konflikter. Det är viktigt att vi i stället slår vakt om det som byggt vårt land starkt: tron på demokrati, förnuftet och alla människors lika värde.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut