Budget 2017

I budgeten för 2017 som lämnas till riksdagen i dag föreslår regeringen investeringar i bland annat välfärden, jobben och polisen. Budgeten är ett led i att utveckla den svenska modellen och har fått namnet "Samhällsbygget – ansvar för Sverige".

Sverige utvecklas väl. Sysselsättningsgraden är högst i EU och sedan regeringen tillträdde har 120 000 fler svenskar ett jobb att gå till.

– Svensk ekonomi går starkt och arbetslösheten faller snabbt, men än kvarstår många utmaningar. I budgeten för 2017 tar vi ansvar för Sverige och genomför nödvändiga reformer för att värna välfärden, få fler i jobb och möta klimatutmaningen, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Vi har fört en stram finanspolitik och det stora underskott på drygt 60 miljarder kronor som regeringen ärvde är i allt väsentligt utraderat. Detta trots den ansträngning för de offentliga finanserna som det stora antalet asylsökande 2015 innebär. Det ger oss utrymme att genomföra nödvändiga reformer för att möta de utmaningar vi ser, både på längre sikt och här och nu, säger Magdalena Andersson.

Investeringar i välfärden

När Sveriges befolkning växer är det särskilt viktigt att stärka välfärden. Regeringen fortsätter att prioritera välfärden och föreslår i denna proposition att 10 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting årligen i generella statsbidrag. Det ger dem förutsättningar att långsiktigt utveckla välfärden utifrån lokala förutsättningar. Tillsammans med regeringens tidigare välfärdssatsningar motsvarar dessa resurser kostnaden för cirka 30 000 anställda i välfärden.

Utöver välfärdsmiljarderna föreslår regeringen bl.a. fortsatta satsningar för att främja läsande och förbättra förutsättningarna för skolor med svåra utmaningar. För att motverka lärarbristen måste fler lärare utbildas. Därför föreslår regeringen en utbyggnad av lärar- och förskollärarutbildningarna. Fullt utbyggd 2021 motsvarar satsningen 3 600 platser.

Investeringar i jobb

Regeringen fortsätter arbetet för att nå EU:s lägsta arbetslöshet 2020. För att stärka människors jobbchanser och förbättra matchningen på arbetsmarknaden har regeringen inlett ett nytt kunskapslyft med en satsning som fullt utbyggd omfattar ca 70 000 platser. Regeringen föreslår också fortsatta steg i omläggningen av arbetsmarknadspolitiken, förstärkta etableringsinsatser för nyanlända och moderna beredskapsjobb i staten.

Avsaknad av körkort är för många ett hinder för jobb. Regeringen vill därför se över möjligheten för CSN-lån för körkortsutbildning under mandatperioden. Budgeten innehåller också satsningar på bredbandsutbyggnad som underlättar att arbeta och driva företag på landsbygden.

Mer pengar till polisen

Sverige ska vara ett land där alla kan känna sig trygga och säkra. Det kräver åtgärder så att samhället kan stå upp mot brottslighet och terrorism. Regeringen föreslår därför ökade resurser till både Polismyndigheten och Säpo.

 

Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Mer information

Budgeten på fem minuter

Det bästa ur budget 2017 (videoklipp)

Budgeten i sin helhet

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut