Förslag ur budgeten 2017

Här presenterar vi förslag ur regeringens budget för 2017.

Snabbare och effektivare etablering

– Nu presenterar vi fortsatta satsningar på mottagande och etablering där en viktig del handlar om att komma i arbete. Den stora utmaningen är att ge olika insatser baserat på de behov man har, säger Ylva Johansson.

Kraftsamling för innovation

Regeringen lanserar nu testbädd Sverige för att vända vecklingen och uppmuntra till att nya innovationer testas i Sverige. Totalt uppgår satsningen till 845 miljoner kronor mellan 2017-2020. 

Ökad kvalitet och stärkt kompetens i äldreomsorgen

Regeringen vill öka kvaliteten och säkra kompetensförsörjningen inom välfärden. På en pressträff idag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsammans med Kommunal och SKL en satsning på kompetensutbildning för tidsbegränsat anställda inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Regeringen inrättar en jämställdhetsmyndighet

– Regeringens feministiska politik ska göra tydligt avtryck och skillnad i människors liv. Flera utredningar har kommit fram till att jämställdhetspolitikens organisation är splittrad och otillräcklig. En jämställdhetsmyndighet behövs för att garantera att politiska prioriteringar får genomslag så att arbetet för ett jämställt samhälle kan bli mer strategiskt och effektivt, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Satsningar på polisen

– Vi måste ha fler poliser där de behövs som mest. Därför satsar regeringen resurser för att möjliggöra en omställning. Polisens arbetsuppgifter renodlas, fler civilanställda kan rekryteras och fler poliser kan utbildas, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Satsningar på forskning

– Forskning som ytterligare stärker Sverige som kunskapsnation och vår världsledande position inom hälsoforskning och livsvetenskap behövs för att möta nya sjukdomar och förändrad smittspridning. Ett modernt samhällsbygge kräver kunskap för att möta utmaningar som till exempel migration, ett hållbart arbetsliv och antibiotikaresistens, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Nu kommer välfärdsmiljarderna

Välfärdsmiljarderna ger kommuner och landsting långsiktiga planeringsförutsättningar så att de kan fastanställa och utveckla välfärden för framtiden. Det ger såväl ökad kvalitet i skola, vård och omsorg som fler jobb. Tillsammans med tidigare välfärdsinvesteringar motsvarar välfärdsmiljarderna kostnaden för 30 000 fler anställda i välfärden.

Satsning på miljö och klimat

Sverige ska vara ett föregångsland när det kommer till miljö- och klimatfrågor. På en pressträff i dag kunde regeringen avslöja att den kommande höstbudgeten kommer att innehålla miljö- och klimatsatsningar på 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020.

CSN-lån för körkort

Ett vallöfte blir verklighet. En majoritet av unga arbetslösa saknar i dag körkort samtidigt som många arbetsgivare kräver det för en anställning. Att ge unga chansen att ta körkort är därför en smart investering för att fler unga ska få jobb.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut