Skolarbete

Denna sida är till för dig som gör ett skolarbete om Socialdemokraterna och vår politik. Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.

Är du ung ska du jobba eller plugga, och aldrig någonsin börja ditt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös. Det är vår 90-dagarsgaranti.
Vad gör Socialdemokraterna?

Vad gör Socialdemokraterna?

Socialdemokraterna finns i alla Sveriges kommuner. Vi har drygt 100 000 medlemmar och tillsammans arbetar vi för att skapa ett mer rättvist och jämlikt samhälle.