Moderna beredskapsjobb med bra villkor

De borgerliga partierna vill sätta statliga fattiglöner som riskerar sprida sig till stora grupper löntagare. Det är inte vägen framåt för Sverige. Regeringen investerar istället i 5000 moderna beredskapsjobb - kollektivavtalsenliga jobb med enklare arbetsuppgifter som idag inte redan utförs hos våra myndigheter. Satsningen är en del av socialdemokraternas strategi för att utveckla den svenska modellen.

Det går bra för Sverige. 80 000 jobb har skapats sedan regeringen tillträdde. Ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg sedan före finanskrisen och tillväxten är hög. Samtidigt har vi en tudelad arbetsmarknad där långtidsarbetslösa och personer med kort utbildning har svårt att få jobb. Många av dem är utomeuropeiskt födda. Genom att investera i moderna beredskapskapsjobb i statlig regi vill regeringen att fler inom dessa grupper ska få ett arbete.

Staten har rationaliserat bort många enklare jobb. Det finns en mängd viktiga uppgifter inom de statliga myndigheterna som idag inte görs. Uppgifterna varierar naturligtvis från myndighet till myndighet, men det kan till exempel handla om enklare administration, naturvård och skydd av vårt gemensamma kulturarv.

För nyanlända som har en utbildning krävs effektiv språkundervisning, validering och snabbspår in på arbetsmarknaden. Men för äldre nyanlända med kort utbildning kommer det att krävas fler enkla jobb. Staten ska gå före, därför presenterar regeringen idag 5 000 moderna beredskapsjobb i staten.

Beredskapsjobbens inriktning och omfattning

  • Beredskapsjobben riktas framför allt till personer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel långtidsarbetslösa och äldre nyanlända med mycket kort utbildning.
  • Omfattningen uppskattas till 5000 personer i beredskapsjobb år 2020.
  • De moderna beredskapsjobben ska bestå av samhällsnyttiga arbetsuppgifter som behöver förstärkas eller inte utförs idag, men som behöver göras.
  • Uppgifterna varierar naturligtvis från myndighet till myndighet, men det kan handla om digitalisering/scanning och enklare administration, naturvård och skydd av vårt gemensamma kulturarv.
  • Kostnaden för reformen ryms inom befintliga anslag till Arbetsförmedlingen. Men regeringen ser även över nivån på anslaget hösten och återkommer med fler detaljer i budgetpropositionen.