Energi

Sverige behöver god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Socialdemokraterna vill se en blocköverskridande energiöverenskommelse för att trygga tillgången på el och annan energi.

Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Men den moderatledda regeringen har varit ovillig att samarbeta över blockgränserna för att skapa långsiktiga villkor för energiförsörjningen. Det har gjort förutsättningarna för den svenska industrin mer osäker, försvagat förutsättningarna för jobb och försvårat omställningen.

  • Svenska Dagbladets granskning av statliga Vattenfall visar att bolagets dåliga affärer i kol och gas (köp av Nuon 2009) har kostat Vattenfall 30 miljarder kronor i nedskrivningar.
  • Införandet av fyra elområden i Sverige har inneburit stora prisskillnader på el över landet. Enligt Villaägarnas riksförbund kan skillnaderna i elpris för en småhusägare uppgå till så mycket som 1640 kronor per år beroende på var i landet man bor.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. En stabil energiförsörjning är viktigt för fler jobb i Sverige. Därför behövs en blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken.

I regeringsställning kommer Socialdemokraterna att bjuda in till blocköverskridande samtal i syfte att skapa en långsiktigt hållbar energiöverenskommelse. Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Samtidigt behöver den totala förbrukningen minska.

Vi socialdemokrater vill:

  • se en blocköverskridande energiöverenskommelse
  • investera i utbyggnad av förnybar energi. Målet ska vara minst 30 TWh ny el från förnybara källor år 2020
  • att ägandet i Vattenfall ska användas så att bolaget blir ledande i energiomställningen
  • öka energieffektiviseringen genom att skärpa det svenska målet för energieffektivisering till 25 procent till 2020, bl.a. med vita certifikat
  • skapa rättvisare villkor mellan de fyra elområdena i Sverige.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut