Kärnkraft

Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Omställning och långsiktiga investeringar i energisystemet kräver samarbete och stabila villkor.

Därför är den blocköverskridande överenskommelsen om energipolitiken som togs den 13 maj 2016 ett historiskt och avgörande steg i rätt riktning. Det är en stor och omfattande uppgörelse med målet 100 % förnybar elproduktion. Det är viktig en pusselbit till vårt hållbara samhällsbygge där vi söker breda samarbeten i frågor som är kritiska för samhället.

 

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • en ordnad övergång där kärnkraften successivt ersätts med förnybar energi och energieffektivisering. Politikens uppgift i det här läget är att skapa förutsättningar för att vi ska ha ett väl fungerande och konkurrenskraftigt elsystem även när kärnkraften är borta
  • att Sverige ska ha god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut