Kärnkraft

Socialdemokraterna vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Dock är Sverige idag ett av världens mest kärnkraftberoende länder. Kärnkraften kommer att utgöra en viktig del av vår elproduktion för lång tid framöver. Den ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Sverige har unika förutsättningar för förnybar energi. Energi från vind, vatten och skog har stor potential att byggas ut under lång tid framöver. Men den förra regeringen har inte skapat långsiktiga villkor för energiförsörjningen. Det har gjort förutsättningarna för den svenska industrin mer osäker och försvårat omställningen.

Vi socialdemokrater vill istället se ett land där vi samlas för att utveckla gemensamma lösningar. Omställning och långsiktiga investeringar i energisystemet kräver mer samarbete och stabila villkor. Socialdemokraterna bjuder i år in till blocköverskridande samtal för att skapa en långsiktigt hållbar energipolitik för Sverige. Så kan vi bäst ta oss an de stora framtidsutmaningarna, som att minska klimatförändringen, skapa fler jobb och säkra tillväxten i den globala konkurrensen. Det är av stor betydelse för sysselsättningen i den elintensiva industrin.

Vi socialdemokrater vill:

  • att kärnkraften ska successivt fasas ut, med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energieffektivisering
  • ha en bred blocköverskridande överenskommelse om energipolitiken
  • att Sverige ska ha god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut