Lärare nyckeln till framgång i skolan

Det viktigaste för elevernas skolresultat är skickliga och engagerade lärare. Socialdemokraterna vill investera i läraryrkes attraktivitet, höja kvaliteten i lärarutbildningen och förbättra lärarnas löner och arbetsvillkor. Att vända utvecklingen i läraryrket är en förutsättning för att vända utvecklingen i skolan.

Det finns många bra lärare i den svenska skolan. Men alldeles för få arbetar under rätt villkor och fler måste vilja söka sig till läraryrket. Vi vill se en professionalisering av läraryrket med lärare som inte drunknar i administration. Lärare ska ha tid att göra ett bra jobb i mötet med eleverna och breda möjligheter till karriär- och kompetensutveckling. 

Det är bra att den nationella samling för läraryrket som vi påbörjade i opposition nu tas vidare av samarbetsregeringen. Ett viktigt steg är att regeringen vill höja lärarlönerna i samarbete med skolans parter. Att stärka läraryrket är en central framtidsfråga för Sverige.

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • höjda lärarlöner och fler karriärvägar i läraryrket. Stort ansvarstagande och utveckling ska premieras
  • att stora klasser ska bli mindre så lärarna får mer tid med varje elev
  • fler speciallärare och specialpedagoger
  • kompetensutveckling för lärare för att utveckla och professionalisera läraryrket.
  • att utveckla lärarutbildningen genom fler lärarledda undervisningstimmar och större forskningsförankring
  • minskad administration – låt lärare vara lärare.