Nyanlända elever

Alla elever ska få likvärdiga förutsättningar i den svenska skolan. Fler skolor ska ta emot nyanlända elever och alla ska kunna nå kunskapsmålen.

Bakom begreppet nyanlända finns individer med olika behov och förutsättningar, precis som med alla andra elever. Därför ska alla elever få de stödinsatser, den stimulans och den tid i skolan som behövs för att klara kunskapsmålen. Helt avgörande för detta är att det finns tillräckligt med lärare i den svenska skolan.

För att alla nyanlända ska få en bra start på sin skolgång, måste även de skolor som har de bästa förutsättningarna ta emot nyanlända barn och unga. Det är inte rimligt att ett fåtal skolor får bära det största ansvaret för många nyanlända elever.

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • Fler skolor ska ta emot nyanlända elever. Skollagen behöver ändras så att det blir möjligt för fler friskolor och kommunala skolor att ta ansvar. Det är också nödvändigt att staten tar ett större ansvar för skolor med tuffa förutsättningar.
  • Reformer för att lösa lärarbristen. Det är bra att regeringen investerar i en kraftfull satsning på högre lärarlöner, fler utbildningsplatser på lärarutbildningen och fler vägar till yrket genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).
  • Bättre kartläggning och rätt stödinsatser. Alla elever ska få det stöd, den stimulans och den tid som behövs för att klara skolan. Skolverket har ett viktigt uppdrag i att stödja huvudmännen med kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut