Nyindustrialisering - smart industri

Sverige ska fortsätta att vara ett av världens ledande länder när det gäller industriell produktion. När vi lägger så stor vikt vid industrins fortsatta utveckling är det utifrån en insikt om dess avgörande betydelse för Sveriges och välfärdens utveckling.

Det finns en bild av att industrin minskar i betydelse för Sverige. Men industrin har förändrats och när de industrinära tjänstejobben räknas in är det tydligt att Sverige fortfarande är en industrination. Industrin står då för en femtedel av landets ekonomi och sysselsätter omkring en miljon människor. Industrin står också för 77 procent av det samlade exportvärdet.

Digitaliseringen och nya möjligheter till automation öppnar ett fönster för en nyindustrialisering av Sverige. Samtidigt blir konkurrensen från omvärlden allt hårdare, särskilt från tillväxtekonomierna i Asien som allt mer börjar konkurrera med kunskapsinnehåll och inte bara låga löner.

För att Sverige ska hävda sin industriella utveckling i en allt hårdare global konkurrens har den socialdemokratisk ledda regeringen beslutat om en nyindustrialiseringsstrategi, som ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft och göra investeringar i svensk industri mer attraktiva. Strategin utgör en del av vår jobbpolitik för att skapa fler jobb och öka antalet timmar i ekonomin så mycket att Sverige når lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Arbetet med genomförandet av nyindustrialiseringsstrategin sker inom fyra fokusområden som vi identifierat som avgörande för industrins omställningskraft. Det handlar exempelvis om att svenska industriföretag ska vara ledande inom den digitala utvecklingen, att skapa en mer hållbar produktion, att lyfta kompetensförsörjningen för att möta industrins behov samt att Sverige ska vara ledande i forskning inom områden som bidrar till att stärka den industriella produktionen i Sverige. Små och medelstora företag är avgörande för en konkurrenskraftig industri och kommer därför att få särskilt fokus i handlingsplanen. Strategin är regeringens, men industrins medverkan är avgörande för genomförandet.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut