En kunskapsskola med höga resultat

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Därför ska Sverige ha en jämlik skola med höga kunskapsresultat där ingen elev lämnas efter eller hålls tillbaka. Vår prioritering är tydlig: investeringar i mindre klasser, skickliga lärare och ökad jämlikhet går före stora skattesänkningar.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Skolresultaten har sjunkit under flera år och allt för många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt har skillnaderna mellan skolor och elever ökat – skolan har blivit allt mer ojämlik.

För att vända utvecklingen och återföra svensk skola till internationell toppklass krävs investeringar i tidiga insatser, i lärarna och i insatser som ökar jämlikheten i skolan. Genom att stärka skolan säkrar vi inte bara framtidens kunskapsintensiva jobb och tillväxt, vi skapar också ett samhälle där varje ung människa får möjlighet att forma sin egen framtid. 

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • tidiga insatser och mindre klasser. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Regeringen investerar därför i fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och lärarna får mer tid med varje elev.
  • investeringar i skickliga och engagerade lärare. Inget är så avgörande för elevers kunskapsresultat som att möta skickliga och engagerade lärare. Därför vill vi höja läraryrkets attraktivitet genom investeringar i högre löner, mer tid med eleverna och mindre administrationen. Regeringen investerar nu tre miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner.
  • en jämlik skola. Resurser ska fördelas efter behov så att alla elever får samma chans att klara kunskapsmålen. Regeringen ger stöd till skolor med tuffast förutsättningar, bygger ut elevhälsan och investerar i lovskola och läxhjälp för att alla elever ska få möjlighet att nå kunskapsmålen.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut