Yrkesutbildning

Sverige ska konkurrera med kunskap – inte med låga löner. Socialdemokraterna vill stärka yrkesutbildningen genom hela utbildningsystemet.

 Samtidigt som många människor är arbetslösa finns ett växande behov av yrkesutbildad arbetskraft. Vi vill lyfta yrkesutbildningarna och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Det kräver fortsatta investeringar i såväl gymnasiets yrkesprogram som i yrkesvux och yrkeshögskolan. En yrkesutbildning är en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig på arbetsmarknaden eller byta yrkesbana. 

Vi socialdemokrater arbetar för:

  • att stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
  • att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
  • att alla elever på yrkesprogram ska få en praktik av hög kvalitet
  • att yrkesvux byggs ut ytterligare så att fler människor får möjlighet till jobb och omställning
  • att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar.
  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut