Vårt vägval för Sverige

Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro.

I vårt Sverige hålls ingen tillbaka. Ingen lämnas heller efter. Alla ska bidra efter sin förmåga och alla får ta del av en stark välfärd efter sina behov. Vi ska ha löner som går att leva på och en växande ekonomi som kommer alla till godo. Vi blir alla starkare när vi håller ihop och löser problem tillsammans.

Det är detta som vi kallar den svenska modellen. Nu behöver den utvecklas för en ny tid – inte avvecklas. Efter åtta borgerliga år där problemen tilläts växa sig stora har vi bytt riktning på politiken och börjat fatta ibland tuffa men också nödvändiga beslut. Vi har satt stopp för nedskärningar och privatiseringar. Vi har påbörjat ett samhällsbygge på 60 miljarder kronor som ger er jobb, en bättre skola och minskade klyftor.

Nu efter halva mandatperioden börjar vi se resultat: arbetslösheten minskar, tillväxten är stark och det byggs fler nya bostäder än på tjugo år. Men fortfarande har vi stora utmaningar framför oss. Skolan håller inte måttet, många saknar ännu ett jobb att gå till, oron i vår omvärld ökar och flyktingkrisen måste hanteras ansvarsfullt.

Vi vill bygga vidare på det som är bra med Sverige. Det är med samarbete och investeringar som Sverige blir ett bättre land att leva i – inte genom att öka klyftorna eller försämra välfärden med er skattesänkningar och privatiseringar. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Stefan Löfven

PS! Håller du med oss? Bli medlem i Socialdemokraterna och ta ställning för den svenska modellen!

Vad vi vill med Sverige

Alla som kan jobba ska jobba

En reglerad invandring och snabbare integration

En kunskapsskola för alla

En trygg välfärd för alla

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut