Alla som kan jobba ska jobba

Vi tänker knäcka arbetslösheten! Inget ger människor så mycket frihet som att kunna försörja sig själva.

Den svenska modellen kräver att alla som kan arbeta gör det. När alla är med och betalar skatt efter förmåga har vi råd med att alla får del av välfärden efter behov. Det gör Sverige rättvisare. Därför har vi satt som mål att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020.

Det är ett tufft mål, men vi har kommit en god bit på väg. Det finns ingen enkel lösning för att skapa nya jobb. Åtta år av borgerliga skattesänkningar gjorde bara arbetslösheten högre. Istället krävs många olika åtgärder och kloka investeringar i samspel. Vi har startat och ger oss inte förrän alla som kan jobba också har ett jobb!

Samhällsbygge för hela landet

 • Den största bostadssatsningen på 20 år.
 • Investeringar i järnvägar och vägar.
 • Effektivare användning av statligt riskkapital och mer pengar till innovations- och tillväxtlån för växande företag.
 • En ny exportstrategi hjälper företag att växa utomlands.
 • Kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för enmansföretagares första anställning.
 • Utbyggt bredband på landsbygden och omlokalisering av statliga jobb till utanför storstäderna.

Fler i jobb

 • Över 50 000 nya utbildningsmöjligheter i ett nytt kunskapslyft så att människor kan ta jobb där kompetens saknas.
 • Jobb, praktik, eller utbildning till arbetslösa unga inom 90 dagar.
 • Beredskapsjobb på bl.a. myndigheter för de som står långt från arbetsmarknaden.


Håller du med oss? Bli medlem i Socialdemokraterna och ta ställning för den svenska modellen!

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut