En kunskapsskola för alla

Vi vill att Sverige ska vara ett rättvist, jämlikt och jämställt land där alla har möjlighet att arbeta och utvecklas. Då är det helt grundläggande att skolan fungerar.

Den svenska modellen vilar på en jämlik skola där ingen elev lämnas efter, men ingen heller hålls tillbaka. Därför är det allvarligt att den svenska skolans resultat fallit som en sten i internationella jämförelser och att klyftorna ökat. Nu genomför vi en kraftfull satsning för att vända utvecklingen. Vårt mål är att Sverige år 2024 ska ha en jämlik skola som tillhör de fem bästa i EU.

För att nå dit måste det bli slut på experiment och skattesänkningar. Istället ska vi ha arbetsro i klassrummen och fokus på det som verkligen spelar roll för kunskapsresultaten.

Mer resurser till skolor och förskolor

  • 13 000 fler lärare och annan personal samt särskilda resurser till skolor med störst behov.
  • Ökat antal mattetimmar, läxhjälp för alla elever och er speciallärare och specialpedagoger i skolan.
  • Mindre barngrupper i förskolan.
  • Krafttag mot vinstjakten i skolan – resurserna ska gå till det som de är avsedda för.

Vi lyfter lärarna

  • Lärarlönelyftet ger omkring 60 000 lärare en höjd månadslön med mellan 2 500 och 3 500 kronor.
  • Stärkt lärarutbildning med mer undervisningsresurser och er platser.
  • Bättre fortbildningsmöjligheter och er vägar in i läraryrket.

 

Håller du med oss? Bli medlem i Socialdemokraterna och ta ställning för den svenska modellen!

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut