En reglerad invandring och snabbare integration

Alla länder måste ta ansvar för att människor som flyr undan krig och förtryck ska kunna söka asyl och få en fristad.

Sverige ska ha en invandringspolitik där vi ställer upp för den som har behov av skydd, där mottagandet fungerar väl och den som får avslag på asylansökan återvänder. Den som får stanna ska snabbt kunna lära sig svenska och börja jobba eller plugga. Därför fattade vi tuffa men nödvändiga beslut under flyktingkrisen och kräver att andra EU-länder tar sin del av ansvaret. Men vi måste som land också bidra till en värld där människor inte behöver fly. Det är en av frågorna vi kommer driva när Sverige nu tar plats i FN:s säkerhetsråd.

Många som kommer till Sverige har tagit sig hit tack vare en benhård vilja och stora ansträngningar. Men som systemen hittills fungerat har det sedan väntat sysslolöshet, ofta i flera år. Detta förändrar vi nu. Människor som kommer till vårt land ska börja etablera sig från dag ett. I Sverige förväntas alla aktivt anstränga sig för att göra sig anställningsbara så att de kan vara med och göra rätt för sig. Det är den svenska modellen. Vi står som alltid upp för våra värderingar om jämlikhet och jämställdhet, även om kulturkrockar uppstår.

Människor på flykt

 • Bekämpa krigens orsaker. Människor ska inte tvingas fly från sina hem med livet som insats. En mer aktiv utrikespolitik för fred och demokrati.
 • Hjälp i närområdet. Sverige är och ska vara ett av de länder som bidrar allra mest till FN:s flyktingkommissariat, UNHCR.
 • Tillfällig asyllagstiftning på EU:s miniminivå, så att fler människor söker sig till andra EU-länder och vi kan säkra en bra etablering för de som kommit. Tillfälliga uppehållstillstånd, begränsade möjligheter till anhöriginvandring och skärpt försörjningskrav.
 • Skapa ett nytt regelverk som gör att alla länder inom EU måste ta emot flyktingar.

Snabbare etablering i det svenska samhället

 • Tiden i väntan på besked om asyl ska användas effektivt för att sedan kunna korta etableringstiden. Svenska ska läsas från dag ett.
 • Obligatorisk utbildning i svenska och i hur det svenska samhället fungerar för alla som får uppehållstillstånd.
 • Krav på deltagande i utbildning eller praktik för att få ersättning, förbättrade utbildningsmöjligheter samt snabbare matchning till jobb för de med kompetens i bristyrken.
 • Använd pengarna rätt. Vi har t ex infört billigare placeringar för ensamkommande flyktingbarn.

Läs mer om regeringens etableringspaket

Läs mer om regeringens åtgärder i och med flyktingsituationen

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut