Stiftelser, fonder och medaljer

Här hittar du information om stiftelser inom socialdemokratin.

Välkommen med din ansökan!

Angående Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen till Hjalmar Brantings minne, och Stiftelsen till Per Albin Hanssons minne


Stiftelserna har inrättats med syfte att hylla framstående socialdemokratiska ledarinsatser. Genom stiftelsernas verksamhet är tanken att minnet av ledargestalternas gärningar ska leva vidare och påminna om deras insatser för arbetarrörelsen och svenskt samhälle.

Styrelserna för rubricerade stiftelser har beslutat att det ekonomiska utrymme som stiftelserna förfogar över ska användas till stöd för den högskoleutbildning som bedrivs i samarbete mellan Bommersvik AB och Uppsala universitet. Därmed är dessa stiftelser inte öppna för enskilda stipendieansökningar. Mer information om partiets kvalificerade utbildningar på Campus Bommersviks webbplats.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut