Anna Lindhs minnesfond

Anna Lindhs minnesfond

Stiftelsens ändamålsbeskrivning:
"För att hedra Anna Lindhs minne bildar Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti härigenom STIFTELSEN ANNA LINDHS MINNESFOND med ändamål att genom bidrag till enskilda, i första hand barn, ungdomar och kvinnor, samt till organisationer, nationellt och internationellt verka mot alla former av våld, för demokrati och mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling för ett gott liv. Envar skall äga hedra Anna Lindhs minne genom att lämna gåvor till stiftelsen i form av kontanta medel."

 

 

 

Styrelse:  

 • Mona Sahlin, ordförande, tidigare partiledare socialdemokraterna
 • Jytte Guteland, projektledare på Global utmaning samt socialdemokratisk debattör
 • Wanja Lundby-Wedin, tidigare LO-ordförande
 • Liza Marklund, författare
 • Ulrika Messing, VD Kosta Förlag
 • Dan Svanell, journalist och PR-konsult
 • Michael Wolf, VD Swedbank
 • Rikard Wolff, skådespelare och sångare
 • Peter Örn, rådgivare, föreläsare och utbildare inom ledarskaps utveckling

 

Postgironummer till Stiftelsen Anna Lindhs minnesfond är postgiro 90 12 10-5.

Till minnesfondens egna webbplats >>

 

 • dela på facebook
 • dela på twitter
 • Skriv ut