John Lindgrens Fredsfond

John Lindgrens fredsfond har till syfte att stödja den allmänna fredsrörelsen på sätt vid varje särskild tidpunkt finnes lämpligt i form av årligen utgående personliga bidrag (…) till svensk man eller kvinna eller förening, som genom föregående och fortsatt arbete finnes värdig understöd och som framför andra synes på ett verksamt sätt kunna gagna fredssaken.

Fondens styrelse utgörs av fem personer, av vilka två utses av det socialdemokratiska partiets centrala styrelse, och två av Sveriges liberala partis centrala styrelse.

Stipendiater 2016
Styrelsen har i år beslutat att dela ut fyra stipendier. De som tilldelats 2016 års stipendium är:

  • 11.000 till Amela Roka för en delta i ett volontärarbete med fokus på försoningsarbete i Bosnien och Hercegovina efter krig
  • 18.000 till Kristna Fredsrörelsen för en ickevåldsutbildning för västsahariska ungdoma
  • 5.000 till Jakob Dahlin för att göra praktik via Socionomer utan gränser i Grekland där han kommer hjälpa flyktingar
  • 30.000 till Ulf Schyldt för tryck av en bok om svensk diplomati i konfliktfyllda länder

 
Vi söker stipendiater som vill engagera sig i och vara med och bygga framtidens fredsrörelse. Nästa utdelning kommer ske i april 2017.

Så ansöker du till John Lindgrens Fredsfond (PDF)

Du skickar in din ansökan mellan 1 december 2016 och 31 mars 2017.

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut