Tage Erlanders hedersmedalj

Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker lokalt.

Medaljen är rund med 70 mm i diameter, 8 mm tjock och utförd i silverpatinerad metall. Motivet är utfört av konstnärinnan Annie Sundin. Baksidan av medaljen har ett motiv från förbundsskolan Bommersvik. Medaljen är uppställd på ett trästativ. På stativet finns en silverplatta där mottagarens namn ingraveras. Medaljen kostar 700 kronor och ligger i en vackert utformad ask, som ingår i priset. Ansökan om medaljen sker minst två månader före utdelningstillfället.

För ansökan används den särskilt utformade blanketten. Tage Erlanders hedersmedalj är en fin present och hedersam gåva som kan ges till partimedlemmar som på olika sätt har utfört ett förtjänstfullt arbete för partiets bästa. Medaljen ger en utmärkt möjlighet att särskilt uppmärksamma dessa partimedlemmar.  Överskott från kostnaden för medaljen förs vidare till Tage Erlanders fond för internationellt samarbete.

Ladda ner ansökningsblanketten här.

Ansökningsblankett skickas till:
Lena Karlsson
Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
fax: 08-204257
tel: 08-7002600

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut