Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete

Underlätta för personer från andra länder, särskilt utvecklingsländer, att studera svenska förhållanden och för personer i Sverige att på motsvarande sätt studera förhållanden i omvärlden. I första hand till unga personer, vars studier är ägnade att främja socialdemokratins allmänna mål om solidaritet, jämlikhet, fred och frihet.

För svenskar gäller att det ska vara studier i ett utvecklingsland.

Ansökan: Sista ansökningsdag för våren 2017 är 15 april.

Adress: 
Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete
c/o Socialdemokraterna
105 60 Stockholm
Telefon: 08-700 26 00
Fax: 08-21 30 18 

  • dela på facebook
  • dela på twitter
  • Skriv ut