Bild på Anna Hedh Foto: Magnus Länje

Anna Hedh

Europaparlamentariker

Jag bor på Öland, är 47 år och utbildad fritidsledare. Jag är gift och har tre barn. Jag var den enda socialdemokrat som röstade emot Lissabon-fördraget 2008 och är sociademokraternas mest EU-kritiska röst i Bryssel. Oavsett vad man tycker om EU är det viktigt att gå att rösta eftersom de beslut som tas i Bryssel påverkar vår vardag. 

Jag tycker

  • Jobben först. EU ska prioritera en aktiv jobbpolitik med ökande investeringar i forskning och utveckling. Den gemensamma ungdomsgarantin ska förverkligas. 
  • Ordning och reda på arbetsmarknaden. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. 
  • Ökad jämställdhet. Att EU och medlemsländerna agerar mer kraftfullt för att fler kvinnor ska kunna jobba. EU ska bekämpa diskriminering, prostitution och våld mot kvinnor. 
  • EU ska stå upp för alla människors lika värde. Ingen människa ska diskrimineras. EU har gemensamt ansvar för en mänsklig asyl- och flyktingpolitik. Rätten att söka asyl får aldrig kränkas. 
  • Förstärk konsumenträttigheterna. Gör det enklare att köpa giftfria produkter. 

Jag sätter människan framför marknaden

Jobben och arbetsvillkoren i Sverige och EU är det viktigaste för mig. Genom investeringar i utbildning och ekonomisk tillväxt får fler möjligheten till arbete. 

Nu ser vi istället hur den ekonomiska krisen drabbar Europa. Besparingar och en rekordhög arbetslöshet tvingar ner löner och försämrar villkoren också för de som har jobb. Även Sverige drabbas - den svenska modellen är hotad. 

Att skapa och höja miniminivåer för saker som arbetsmiljö, arbetstid och jämställdhet är bra. Men det är bakvänt om en EU-lagstiftning inte tillåter Sverige och andra medlemsländer att ha egna och högre ambitioner. EU ska lägga golv, inte bygga tak. 

Jag vill se ett Europa där mänskliga och fackliga rättigheter prioriteras. 

Ladda ner högupplöst bild