Bild på Marita Ulvskog Foto: Magnus Länje

Marita Ulvskog

Europaparlamentariker

Min bakgrund är i Norrbotten och i Dalarna, men nu bor jag i Solna. De senaste fem åren har jag representerat Sverige och Socialdemokraterna i EU-parlamentet. Med mig dit har jag erfarenheter från att ha varit civilminister och kulturminister, min tid i riksdagen och som partisekreterare. Samt inte minst, från att ha arbetat som journalist. Bäst trivs jag med min familj, springer gärna i skogen och älskar film och fotboll. 

Jag tycker

  • Jobben först. EU ska prioritera en aktiv jobbpolitik. Investera, bygga nytt, forska och utveckla. Den gemensamma ungdomsgarantin ska förverkligas. 
  • Rättvisa villkor. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. 
  • Europa ska konkurrera med kunskap och kompetens. Inte med låga löner. 
  • Klimatpolitik för framtiden. Europa ska gå i spetsen och sätta upp bindande mål för halverade utsläpp, ökad andel förnybar energi och energieffektivisering. Investera i smarta transportlösningar och förnybar energi - det skapar också nya jobb. 
  • EU ska inte besluta om sådant vi i Sverige bestämmer bäst själva. 

Europa behöver en ny jobbpolitik

Jag avskyr orättvisor och stora klyftor mellan människor. Både här hemma och i Europa. 

Idag är 26 miljoner människor arbetslösa. Många är unga. Ska vi ändra på det behövs en ny jobbpolitik. 

Vägen till fler jobb går inte via konkurrens med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Jag vill se investeringar i industri- och tjänsteproduktion, i infrastruktur och ny forskning. En ungdomsgaranti för jobb, utbildning eller praktikplats ska prioriteras. 

De fackliga rättigheterna måste stärkas. Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som arbetar i Sverige. Arbetsmarknaden ska inte vara en marknad där människor behandlas som varor. 

Klimatfrågan är en överlevnadsfråga men också en omställning som skapar möjligheter för nya jobb. EU ska gå före - inte halka efter! 

Ladda ner högupplöst bild